Kommentaar seoses Finantsinspektsiooni tähelepanekutega Coop Pank AS-le ja Coop Finants AS-le

Tallinn, ESTONIA


Finantsinspektsioon on hinnanud Coop Pank AS ja Coop Finants AS riskijuhtimise põhimõtteid, täheldanud vajadust neid tõhustada ning tegi selle kohta 26.09.2022 ettekirjutused.

Finantsinspektsioon hindas Coop Panga krediidiriski juhtimist, üldjuhtimise korraldust, vastavuskontrolli funktsiooni toimimist, operatsiooniriski juhtimist, IT riski juhtimist, likviidsusriski juhtimist ning võtmeisikute sobivuse hindamise süsteemi toimimist. Coop Finantsi puhul hinnati sise-eeskirju, sisekontrolli meetmeid ning tarbija krediidivõimelisuse hindamise metoodikat.

Coop Pank AS ja Coop Finants AS on ettekirjutuses väljatoodud puudustest tänaseks mitmed juba kõrvaldanud, täiendades sise-eeskirju ja protseduurireegleid. Välja on töötatud aja- ja tegevuskava allesjäänud puuduste kõrvaldamiseks ning need on Finantsinspektsiooniga kooskõlastatud.

„Meie jaoks on alati olnud oluline täita kõiki regulatsioonidest tulenevaid nõudeid. Nii Coop Pank AS kui ka Coop Finants AS on dialoogis järelevalvega ning kõrvaldame viidatud puudused,“ kommenteeris Coop Panga riskijuht Heikko Mäe. 

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 136 100  igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Katre Tatrik
Kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5151 859
E-mail: katre.tatrik@cooppank.ee