Kvartalsrapport Q3 2022: Fortsatt stark försäljning, +31% jämfört med motsvarande period föregående år. (MAR)

Växjö, SWEDEN


2022-10-27

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q3 2022: Fortsatt stark försäljning, +31% jämfört med motsvarande period föregående år. (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Tredje kvartalet

 • Totala intäkter för kvartalet uppgick till 30 355 (23 169) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 205 (-1 266) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 452 (-3 088) kSEK
 • Resultat per aktie 0,11 (-0,24) SEK

Ackumulerat 2022

 • Totala intäkter uppgick till 87 894 (96 052) kSEK
 • EBITDA uppgick till 7 282 (4 647) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 649 (-190) kSEK
 • Resultat per aktie 0,13 (-0,01) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

 • Arcoma erhåller en order på 8 system från Thailand (Thai GL).
 • Arcoma vinner en upphandling på 10 MSEK i Tjeckien.

EFTER PERIODEN

 • Sanna Rydberg kommer att lämna sin VD-post under fjärde kvartalet 2022.
 • Lars Lindström tillträder som interim VD i oktober.


VD-kommentar

FÖRSÄLJNINGSÖKNING MED 31%, EBITDA ÖKNING MED 4,4 MSEK.

Den positiva utvecklingen fortsätter. De totala intäkterna i Q3 2022 når 30,4 MSEK (23,2 MSEK), en ökning med hela 31%. Vi är nu tillbaka på samma försäljningsnivåer som innan pandemin och vi ser en fortsatt hög aktivitet i marknaden.

Försäljningen i Europa har visat på en mycket stark tillväxt och uppgår till hela +73% jämfört med samma period förra året. Asien utmärkte sig med en order på 8 system till Thailand som kommer att levereras i Q4 2022 samt Q1 2023.

Under kvartalet har vi haft en något lägre orderingång från USA jämfört med första halvåret 2022 men ackumulerat 2022 har vi en stark tillväxt med en ökning på 19%. Efterfrågan kvarstår hög.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 41% (35%). Den högre marginalen kommer från en fördelaktig regional fördelning av inkomna affärer, samt gynnsamma valutaeffekter.

Resultatet i kvartalet uppgår till 3,2 MSEK (-1,2 MSEK), en ökning med 4,4 MSEK jämfört med Q3 2021. En positiv valutaeffekt bidrar med 0,9 MSEK på resultatet efter finansiella poster.

Periodens kassaflöde uppgår till 1,1 MSEK (-5,2 MSEK), investeringar om 1,2 MSEK har genomförts i perioden.

Tillgång på material och komponenter är en stor utmaning. Vi, som många andra, blir drabbade på olika sätt. Vi fortsätter med ett proaktivt arbete för att minimera dessa risker och förseningar i försörjningskedjan.

Vi fortsätter vårt arbete med att uppfylla de nya skärpta MDR kraven. Under oktober månad har det första steget i revisionen inför MDR avklarats med ett positivt utfall. Vi är nu godkända för steg två vilket revideras under december månad 2022.

Vi är lättade över att marknaden nu äntligen öppnat upp och vi ser betydligt fler affärsmöjligheter idag mot hur marknadsläget såg ut för drygt ett år sedan. Vi visar återigen ett kvartal med stark tillväxt och vi ser nu fram mot att accelerera vår affär vidare.

Lars Lindström
VD Arcoma AB (publ)


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Lindström, interim VD, lars.lindstrom@arcoma.se, 0470-70 69 81
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.00

BilagorTags

Attachments

Pressrelease - Kvartalsrapport Q3 2022 (MAR) Quaterly report Q3 2022 - FINAL