Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää – muutoksella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus metsäomaisuuden arvoon


Tornator Oyj pörssitiedote 23.11.2022 klo 09.00 EET

Sisäpiiritieto 

    

Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää – muutoksella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus metsäomaisuuden arvoon

Tornator Oyj:n Suomen metsien käypä arvo (IFRS) nousee merkittävästi vuoden 2022 tilinpäätöksessä, kun yhtiö muuttaa arvostusmenetelmäänsä Suomen metsien osalta ja ottaa käyttöön markkinatransaktioihin perustuvan arvostusmenetelmän. Arvostusmenetelmässä yhtiön metsäomaisuuden arvo määritetään alueellisesti toteutuneiden metsätilakauppojen perusteella laskettujen hintojen avulla. Arvostettava metsäomaisuus pitää sisällään pystypuuston ja maapohjan. Samassa yhteydessä Tornator muuttaa tilinpäätöksen laadintaperiaatettaan maapohjan osalta hankintamenoon perustuvasta menetelmästä uudelleenarvostusmenetelmään kaikissa toimintamaissa. Tornatorin näkemyksen mukaan Suomen metsätilamarkkinoilta saatava markkinatransaktiotieto on luotettavaa ja antaa nykyistä kassavirtojen nykyarvoon perustuvaa menetelmää paremman ja läpinäkyvämmän kuvan yhtiön Suomen metsien käyvästä arvosta.

Muutoksella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus Suomen metsäomaisuuden käypään arvoon. Alustavien arvioiden mukaan markkinatransaktiomenetelmällä määritetty Suomen metsäomaisuuden käypä arvo 31.12.2021 tilinpäätöksessä olisi ollut noin 500-600 miljoonaa euroa korkeampi kuin 31.12.2021 tilinpäätöksessä raportoitu puuston ja maapohjan arvo yhteensä, joka oli noin 2,1 miljardia euroa. Positiivinen arvonmuutos kohdistuu suhteessa enemmän maapohjan kuin puuston arvoon.

Suomen metsien käyvän arvon päivitys valmistuu 31.12.2022 tilinpäätökseen ja siinä huomioidaan myös viimeisimmät vuoden 2022 markkinatransaktiot. Puuston käyvän arvon muutoksen osalta tilinpäätöskäsittelyyn ei tule muutoksia, vaan se esitetään jatkossakin tuloslaskelmassa. Maapohjan osalta hankintamenon ja uudelleenarvostusmenetelmän mukaisesti lasketun käyvän arvon erotus raportoidaan laskennallisella verovelalla vähennettynä muissa laajan tuloksen erissä.

Suomen metsien käyvän arvon nousu parantaa merkittävästi vuoden 2022 tulosta käyvin arvoin mitattuna, mutta sillä ei ole kassavirtavaikutusta vuonna 2022.   

Arvostusmenetelmän muutos koskee vain IFRS-tilinpäätöksessä raportoitavaa metsien arvoa. Tornatorin Suomen metsät on suurelta osin pantattu yhtiön korollisten velkojen vakuudeksi ja metsien vakuusarvon laskenta pysyy Intercreditor Agreement -sopimuksen mukaisesti olennaisilta osilta ennallaan. Suomen metsien vakuusarvo määritetään edelleen diskontattujen kassavirtojen menetelmällä ja se perustuu ulkopuolisen arvioitsijan, Indufor Oy, tekemään arvonmääritykseen.

  

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.Contact Data