Sdiptech förvärvar Mecno Service


Pressmeddelande
23 november 2022, 13:00

Sdiptech förvärvar Mecno Service

Sdiptech AB (publ) förvärvar samtliga aktier Mecno Service, som specialiserar sig slipning av rälsar för spårvagnar, tunnelbanor och järnvägslinjer. Mecno Service har en årlig omsättning på 13 miljoner euro, med god lönsamhet.

Mecno Service har över 25 års erfarenhet inom järnvägsunderhåll. Företaget designar, tillverkar och säljer slipmaskiner som är specialiserade för spårvagnar och tunnelbana, samt tillhandahåller tjänster för slipning av rälsar med en egenutvecklad, unik teknologi. Kunderna är främst kommuner, städer och kollektivtrafikföretag över hela världen, vilka bygger på långa relationer. Företaget är beläget i Venedig, Italien, och är sedan 2008 även närvarande på monorail-marknaden, samt designar och tillverkar växlar och korsningar för Translohrs spårvägar. Starka internationella patent ger Mecno Services produkter en hög grad av såväl kvalitet som innovation.

"Vi är glada över att välkomna Mecno Service till Sdiptech. Företagets egenutvecklade teknologi gör det lättare att slipa svåra järnvägsväxlar med hög noggrannhet och tillförlitlighet. Dessutom minskar den unika tekniken buller och slipdamm, vilket möjliggör en lägre miljöpåverkan. Mecno Service har en patenterad slipteknik vilket ger företaget en unik marknadsposition, särskilt inom spårvagns- och tunnelbanesegmenten”, säger Amanda Berninger Business Unit Manager för Special Infrastructure Solutions på Sdiptech.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptech, vars vision att vara en drivande kraft mot hållbara samhällen går i linje med vår. Sdiptechs kunskap inom såväl nischade infrastrukturlösningar som transporter värderas högt och är ytterligare en anledning till att vi tror att detta passar oss bra i vår fortsatta utveckling. Vi ser fram emot att arbeta med Sdiptech-teamet och är övertygade om att vi tillsammans kan fortsätta att driva en stadig tillväxt”, säger Claudio Favaron, grundare av Mecno Service.

Mecno Service är Sdiptechs andra affärsenhet i Italien och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med november 2022. Mer information om Mecno Service finns på företagets hemsida: https://www.mecnoservice.com/en/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com   
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 13:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

BilagaAttachments

Sdiptech_MecnoService221123_SV