Lühiajaline prahileping

Tallinn, ESTONIA


AS Tallink Grupp ja Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud lühiajalise prahilepingu (time-charter) ühe ettevõtte reisilaeva prahtimiseks. Lepingu täitmiseks kasutab ettevõte prahtimisperioodi jooksul laeva, mis parajasti liinil ei opereeri või muid teenuseid ei osuta. Laev prahitakse Eesti ametivõimudele alates 8. detsembrist 2022 kuueks kuuks võimalustega prahilepingut täiendavalt pikendada (6+1+1).

Laeva kasutatakse Eestisse saabuvate Ukraina põgenike ajutiseks majutamiseks.

Anneli Simm
Investorsuhete koordinaator

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee