Coop Pank 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinn, ESTONIA


Coop Pank kasvatas 2022. aastal kuuendat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid ligi 40%.

Aastaga kasvas Coop Panga klientide arv 32 400 võrra (+28%) ja aktiivselt arveldavate klientide arv 15 800 võrra (+31%). Uutest klientidest olid 29 400 erakliendid ja 3000 ärikliendid. 2022. aasta lõpuks ulatus Coop Panga klientide arv 147 000-ni, kellest 66 800 olid aktiivsed arveldajad.
Võrdluseks: 2017. aastal liitus Coop Pangaga 5000, 2018. aastal 9000, 2019. aastal 19 000, 2020. aastal 23 000 ja 2021. aastal 27 900 uut klienti.

2022. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,5 miljardi euroni, kasvades aastaga 409 miljoni euro võrra (+37%). Nõudmiseni hoiused kasvasid aastaga 39% ja tähtajalised hoiused 36%. Panga finantseerimiskulu püsis sarnaselt eelmisele aastale 0,7% tasemel. Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 4% pealt 5,5% peale.

Coop Panga laenuportfell ulatus 2022. aasta lõpu seisuga 1,3 miljardi euroni, kasvades aastaga 347 miljoni euro võrra (+36%). Suurimat kasvu näitasid aastaga ärilaenu ja kodulaenu portfellid:
ärilaenu portfell kasvas 154 miljonit eurot (+36%) ja kodulaenu portfell 143 miljonit eurot (+39%). Liisingu portfell kasvas aastaga 32 miljonit (+32%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 19 miljon eurot (+28%). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 4,5% pealt 5,5% peale.

Laenuportfelli kvaliteet püsis 2022. aastal hoolimata muutustele majanduskeskkonnas väga hea. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2022. aastal 5,2 miljonit eurot provisjone, mida oli  kasvanud laenuportfellist ja majanduskeskkonna muutusest tingituna +110% enam kui aasta varem. Krediidiriski kulumäär tõusis võrreldes 2021. aastaga 0,3% tasemelt 0,5% tasemele.

Panga netotulud ulatusid 2022. aastal 55 miljoni euroni, kasvades aastaga 15,4 miljonit eurot (+39%). Suurima panuse tulude kasvu andsid neto intressitulud, mis kasvasid aastaga 15,2 miljonit eurot (+43%). Väga head kasvu näitasid ka neto teenustasutulud, mis kasvasid aastaga 0,7 miljonit eurot (+23%). Panga tegevuskulud ulatusid 27 miljoni euroni, kasvades aastaga 4,7 miljonit eurot (+21%). Tegevuskuludest moodustasid suurima osa jätkuvalt personali-, IT- ja turunduskulud.

Coop Panga puhaskasum oli 2022. aastal 20,4 miljoni eurot, kasvades aastaga 51%. Panga kulu-tulu suhe langes aastaga 57% pealt 50% tasemele ja omakapitali tootlus tõusis 12,9% pealt 16,8% tasemele.

Coop Pangal on 31.12.2022 seisuga 36 045  aktsionäri, aastaga on lisandunud 8200 aktsionäri.

IV kvartali tulemused

2022. aasta IV kvartalis kasvas panga klientide arv 8200 kliendi võrra, neist 7300 olid erakliendid ja 900 ärikliendid. Aasta lõpu seisuga oli Coop Pangal 147 000 igapäevapanganduse klienti.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 154 miljoni euro võrra (+11%) ja ulatus aasta lõpuks 1,5 miljardi euroni. Kvartaliga kasvas nõudmiseni hoiuste maht 45 miljonit eurot ja tähtajaliste hoiuste maht 109 miljonit eurot.

Panga neto laenuportfell kasvas kvartaliga 92 miljoni euro võrra (+8%), jõudes aasta lõpuks 1,3 miljardi euroni. Ärilaenude maht kasvas kvartaliga 45 miljonit eurot, kodulaenude maht 35 miljonit eurot, liising 7 miljonit eurot ning tarbimisfinantseerimine 5 miljonit eurot.

Pank teenis 2022. aasta IV kvartalis 6,5 miljonit eurot kasumit, mis on 13% rohkem, kui oli III kvartalis ja 98% enam, kui oli eelmisel aastal samal perioodil. Kvartaalset kasumlikkust mõjutasid enim intressitulud, pangagrupi intressitulud kasvasid kvartaliga 3 miljonit eurot (+24%).

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„2022. aasta kujunes selliseks, millisena me aasta tagasi prognoose tehes teda kindlasti ette kujutada ei suutnud: aasta alguses olime seljatamas koroonakriisi, ootused majanduskeskkonnale olid mõõdukalt positiivsed, ent siis algas sõda Ukrainas, mis eskaleeris nii energia- kui ka toorainekriisi, mis omakorda kiirendas kaupade ja teenuste hinnatõusu. Inflatsioon kiirenes ja selle ohjamiseks hakkas Euroopa Keskpank tõstma baasintressimäärad. Sellest tulenevalt hakkas ka euribor järsult tõusma ning paljud eraisikute ja ettevõtete laenud muutusid varasemast kallimaks. Teisalt hakkasid hoiustajad teenima oma tähtajaliste hoiuste pealt senisest suuremat intressi. Kokkuvõttes defineerisid nimetatud muutused suuresti rõhuasetused pangajuhtide töölaual.

Vaatamata väljakutseid pakkunud majanduskeskkonnale õnnestus Coop Pangal 2022. aastal juba kuuendal järjestikkusel tegutsemisaastal kasvatada oma ärimahte ligi 40% ning jätkata oma kasvustrateegia elluviimist.

Aastaga kasvas panga klientide arv 32 400 võrra ja jõudis 147 000-ni. Aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 15 800 võrra ning jõudis 66 800-ni. Selleks, et Coop Pank oleks jätkuvalt kergesti ligipääsetav kõigile eestimaalastele, jätkasime klientide teenindamist 15 kontoris 12 erinevas Eesti linnas. Nii laia mehitatud müügi- ja teeninduskanali olemasolust on saamas üha enam meie konkurentsieelis. Samas jätkasime ka digitaalsete pangakanalite arendamist. Mobiilirakenduse uuenduse käigus paranes selle töökindlus, disain ja võimekus uute funktsioonide lisamiseks, samas säilitasime varasema kasutuslihtsuse.

Coop Pank on panustanud keerulisel ajal inimeste kindlustunde suurendamisse. Selleks hakkasime lisaks juba edukalt juurutatud väikelaenu kindlustusele pakkuma ka liisingumakse kindlustust, mis kaitseb eraisikust autoliisijat töötuks jäämise ja töövõime kaotamise korral makseraskuste eest. Ka meie eraisikute deebetkaartidega kaasa tulev tasuta ostukindlustus ning kõiki pereliikmeid kaitsev kuumaksepõhine reisikindlustus on meie klientide poolt hästi vastu võetud.

Selleks, et kodu rajamine oleks lihtsam ka neil, kes elavad tõmbekeskustest eemal, aktsepteerime ainsa Eestis tegutseva pangana KredExi käendust maapiirkonda eluaseme soetamiseks. Lisaks aktsepteerime omafinantseeringu nõude vähendamiseks ka kõiki teisi KredExi käendusi ja MES-i kaaslaenu, mis on samuti mõeldud kodu rajamiseks just maapiirkondadesse.

2022. aasta lõpus värskendasime oma kommunikatsioonikeelt kutsudes ellu panga mainekampaania, mille keskmesse tõstsime oma kliendid. Kampaanias jutustavad oma edulugusid Eesti inimesed ja ettevõtjad, kes kinnitavad isiklikule kogemusele tuginedes, et  Coop Pank kuulab oma kliendid ära, arvestab kohalike oludega, on paindlik ning tegutseb kiiresti.

Lisaks eestimaalaste olime eelmisel aastal populaarne valik ka Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikele. Aastaga võtsime oma kliendiks üle 4 000 Ukraina kodaniku, kellele pakume tasuta arveldamise võimalust. Coop Pank toetas koos Coopi piirkondlike ühistutega miljoni euroga ka Punase Risti tegevusi Ukrainas, et aidata sõjas kannatavaid inimesi kõige hädavajalikuga.

2022. aastat võib Coop Pangas pidada rohepöörde alguse aastaks. Pälvisime esimese pangana Eestis rahvusvaheliselt keskkonnamõju hindavalt organisatsioonilt Carbon Disclosure Project (CDP) reitingu B-, mis kinnitab, et oleme keskkonnamõjude valdkonnas head juhtimist üles näitav ettevõte. Lisaks astusime 2022. aastal ÜRO keskkonnaprogrammi finantsalgatuse (UNEP FI) liikmeks ja kinnitasime vastutustundliku panganduse põhimõtted, millega viime panga äristrateegia vastavusse ÜRO kestliku arengu ja Pariisi kliimaleppe eesmärkidega, et kasvatada positiivset mõju ühiskonnale. Astume kliimamõju juhtimisel julgeid samme ja soovime hiljemalt 2050. aastaks saada kliimaneutraalseks pangaks.

Äritulemuste vallas pakkus läbi aasta suurt väljakutset hoiuste kaasamine. Kallinenud esmatarbekaupade, kütuste ning tõusvate laenuintresside keskkonnas võtsid kliendid kasutusele varasemaid sääste ja seetõttu pidurdus hoiuste kasv turul järsult. See omakorda põhjustas Eesti pangandusturul veelgi suurema konkurentsi hoiuste kaasamise nimel ning pankade finantseerimiskulu on kasvamas. 2022. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,5 miljardi euroni, kasvades aastaga 409 miljoni euro võrra ehk 37%.

Kuigi sõda, tarneraskused ja inflatsioon suurendasid aasta jooksul nii eraklientide kui ettevõtete ebakindlust tulevikus osas, püsis finantseerimistoodete nõudlus kõrge kuni sügiseni, mil hakkasime nägema uute laenutaotluste arvu vähenemist. Aastaga kasvas meie laenuportfell 347 miljoni euro võrra (+36%) ning jõudis 1,3 miljardi euroni. Üle mitmete aastate tekkis rahale positiivne hind ning see võimaldas pankadel teenida täiendavat intressitulu. Sarnase mõju jätkumist võib oodata pangandussektoris ka 2023. aastal. Portfelli kvaliteet püsis läbi aasta väga heal tasemel: võlas oleva portfelli osatähtsus oli aasta lõpus vaid 1,5%. Siiski näeme klientide finantsaruannetest peamiste tulemusnäitajate mõningast langust ning suurendasime seetõttu võimalike laenukahjumite katteks tehtavaid provisjone 5,2 miljoni euroni.

Coop Panga ärimahtude jätkuv kasv on toonud kaasa oodatud mastaabiefekti, mis tähendab, et meie tulud kasvavad kiiremini kui kulud. 2022. aastal teenis pank 55 miljonit eurot tulusid, aastane kasv 39% ja tegevuskulud olid 27 miljonit eurot, aastane kasv 21%. Selle tulemusena paranesid aastaga meie olulisemad tulemusnäitajad: kasum kasvas 20,4 miljoni euroni ehk 51%, kulu-tulu suhe langes 50% peale ning omakapitali tootlus kasvas 16,8% tasemele.

Vaatamata ebakindlatele oludele majanduskeskkonnas kaasasime 2022. aastal panga kasvu jätkamiseks kolmel korral kapitali: kevadel väljastasime tähtajalisi allutatud võlakirju, suvel tegime suunatud emisiooni tähtajatutele allutatud võlakirjadele ja sügisel emiteerisime uusi aktsiaid. Kõik kapitali kaasamised osutusid edukaks ja Coop Panga vastu kõrget usaldust üles näidanud investorid investeerisid nimetatud rahakaasamiste käigus panka kokku 46,4 miljonit eurot.

Möödunud aastal maksis Coop Pank esimest korda aktsionäridele dividende. Täitsime sellega 2019. aastal IPO käigus aktsionäridele antud lubaduse: maksta alates 2021. aasta kasumist dividendideks 25%. 2022. aasta jooksul suurenes meie aktsionäride arv 8200 võrra ning aasta lõpu seisuga oli Coop Pangal 36 045 aktsionäri.

Täitsime 2022. aastal kõik endale seatud eesmärgid ja investorile antud lubadused ning jätkame meile seni edu toonud strateegiaga. Meie strateegiline eesmärk on 2027. aasta alguseks kasvatada panga turuosa Eestis 10%-ni ja laenuportfell vähemalt 2 miljardi euroni ning jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane arveldab Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti. Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks tegutseda kasvava efektiivsusega (kulu-tulu suhe alla 50%) ning pakkuda aktsionäridele korralikku omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%). 2022. aastal me need tasemed juba ka saavutasime ning isegi ületasime.

Tänan kõiki Coop Panga kliente, aktsionäre ja töötajad suurepärase aasta eest! Meie eesmärk on ehitada Coop Panka selliselt, et see oleks igaühe edulugu. Edulugu kliendile. Edulugu aktsionärile. Edulugu töötajale.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes2022 IV kv2022 III kv2021 IV kv2022
12 kuud
2021
12 kuud
Neto intressitulu15 76512 7219 82450 70935 538
Neto teenustasutulu1 1079789033 7853 085
Muud tulud, neto-338148-50137615
Netotulud kokku16 53513 84710 67754 63139 238
Tööjõukulud-4 216-4 057-3 182-15 502-12 490
Turunduskulud-526-442-332-1 758-1 247
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum-680-684-980-2 721-2 802
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum-1 203-1 088-1 013-4 379-3 455
Muud tegevuskulud-814-660-698-2 817-2 459
Tegevuskulud kokku-7 439-6 931-6 205-27 177-22 453
Kasum enne allahindluse kulu9 0956 9184 47127 45416 785
Finantsvarade allahindluse kulu-1 898-672-963-5 245-2 497
Kasum/kahjum enne tulumaksu7 1976 2463 50822 20914 288
Tulumaksu kulu-682-499-213-1 859-825
Aruandeperioodi puhaskasum6 5155 7473 29520 35013 463
      
      
Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes31.12.202230.09.202231.12.2021  
Raha ja raha ekvivalendid364 878287 158252 799  
Võlainstrumendid18 74714 5405 932  
Laenud klientidele1 300 7751 208 457953 396  
Muud varad29 77629 88029 849  
Varad kokku1 714 1761 540 0351 241 976  
Klientide hoiused ja saadud laenud1 508 1261 354 3451 098 746  
Muud kohustised18 79519 65914 423  
Allutatud laenud38 13943 21117 064  
Kohustised kokku1 565 0601 417 2151 130 233  
Omakapital149 116122 820111 743  
Kohustised ja omakapital kokku1 714 1761 540 0351 241 976  
      

Coop Panga aruanded on saadaval aadressil: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 9. veebruaril 2023 kell 10.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil:
https://forms.office.com/e/AUPiAED8zN


Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 147 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Margus Rink
Juhatuse esimees
E-post: margus.rink@cooppank.ee

ManusedAttachments

Coop Pank 2022 tulemused_ET Coop Pank 2022-12_ET Vahearuanne_12k 2022_ET