Parandusteade: AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2022. aasta majandustulemused

Tallinn, ESTONIA


AS Tallinna Vesi parandab 31.03.2023 avaldatud börsiteadet „AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2022. aasta majandustulemused“ muutes teises lõigus aastaarvu.

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2022. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole võrreldes 27. jaanuaril 2023 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud.

Ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 54,56 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aastaga 2,4%, ehk 1,26 miljonit eurot, tulenevalt alates 1.10.2022 uue tariifi rakendamisest. Veeteenuste müügist saadud tulu suurenes 8,5%, ulatudes 48,89 miljoni euroni. Ehitusteenuste müügitulu oli 4,81 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 34,4%. 

Möödunud aasta ärikasum ulatus 11,32 miljoni euroni, kahanedes võrreldes 2021. aastaga 39,7% ehk 7,46 miljonit eurot. Muutus oli peamiselt tingitud kõrgematest tootmise muutuvkuludest, mille põhjustasid olulise hinnatõusu teinud elektri- ja kemikaalikulud. 2022. aasta puhaskasum moodustas 8,41 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2021. aastaga 48,0% ehk 7,76 miljonit eurot.

2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud teatele manusena ning leitav ka meie kodulehelt.


Maria Tiidus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
maria.tiidus@tvesi.ee

ManusedAttachments

AS Tallinna Vesi 2022 aastaaruanne Tallinna Vesi AS konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022