AB Traction: Förtydligande till Tractions årsstämma den 8 maj 

Stockholm, SWEDEN


AB Traction: Förtydligande till Tractions årsstämma den 8 maj 

Tractions årsstämma den 8 maj är en måndag och inte en torsdag vilket felaktigt angavs i bolagets pressmeddelande den 3 april. Kallelsen i dess helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

BilagaAttachments

Kallelse Årsstämma i AB Traction 2023