BI Boligejendomme A/S – Gennemførelse af kapitalnedsættelse


København K, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

På den ordinære generalforsamling i BI Boligejendomme A/S den 27. april 2023 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 154.803.800 fra DKK 1.000.010.700 til DKK 845.206.900 ved annullering af 1.548.038 egne aktier á nominelt DKK 100, svarende til 15,5 % af den samlede aktiekapital.

Fristen på fire uger, inden for hvilken selskabets kreditorer kan anmelde deres krav til selskabet, er udløbet. Selskabet har ikke modtaget nogen krav fra selskabets kreditorer, og gennemførelse af kapitalnedsættelsen er den 26. maj 2023 registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Efter kapitalnedsættelsen udgør aktiekapitalen i BI Boligejendomme A/S nominelt DKK 845.206.900 fordelt på 8.452.069 aktier á DKK 100 eller multipla heraf, hvor hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme, svarende til 8.452.069 stemmer. Ingen aktionær kan dog på egne vegne eller som fuldmægtig udøve stemmeret for mere end 5 % af stemmerne på den enhver tid værende aktiekapital.

De reviderede vedtægter er tilgængelige på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S
Ole Mikkelsen
Direktør

BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør