Finantsinspektsiooni otsus erandi tegemise kohta kohustusliku ülevõtmispakkumise nõudest

Tallinn, ESTONIA


AS Baltika avaldas 07.06.2023 teate KJK Fund Sicav-SIF (likvideerimisel) ja selle tütarettevõtja KJK BLTK Holding OÜ vahelisest tehingust, mille raames omandas KJK BLTK Holding OÜ kõik KJK Fund Sicav-SIF-le (likvideerimisel) kuulunud AS Baltika aktsiad ehk ligikaudu 89,7% kõigist AS Baltika aktsiatega esindatud häältest.

AS Baltika teavitab täiendavalt 07.06.2023 teates toodule, et kuivõrd ülalviidatud tehingu puhul on tegemist grupisisese tehinguga, on Finantsinspektsioon oma 07.06.2023 väljastatud otsusega teinud KJK BLTK Holding OÜ avalduse alusel viidatud tehingu osas erandi kohustusliku ülevõtmispakkumise nõudest väärtpaberituru seaduse § 173 p-s 1 toodud alusel.

Brigitta Kippak
Juhatuse esimees, tegevjuht
brigitta.kippak@baltikagroup.com