Completion of takeov
Completion of takeover of shares owned by minority shareholders
August 29, 2023 03:10 ET | Baltika
Aktsiaselts BALTIKA (hereinafter "Baltika") announces that the takeover of shares belonging to minority shareholders has been completed. As a result of the takeover, 100% of Baltika's shares belong to...
Vähemusaktsionäridel
Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise lõpuleviimine
August 29, 2023 03:10 ET | Baltika
Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) teatab, et vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine on lõpuleviidud. Ülevõtmise tulemusena kuuluvad 100% Baltika aktsiatest KJK BLTK Holding...
Avaldus vähemusaktsi
Avaldus vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionärile
August 28, 2023 03:45 ET | Baltika
Seoses vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kavandatava lõpuleviimisega, mis on kavandatud Nasdaq CSD kaudu toimuma 29.08.2023, esitas Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) juhatus...
Application for the
Application for the transfer of minority shares to the majority shareholder
August 28, 2023 03:45 ET | Baltika
In connection with the proposed completion of the takeover of the shares held by the minority shareholders, which is planned to take place via Nasdaq CSD on 29.08.2023, the management board of...
Application for term
Application for termination of listing
August 18, 2023 09:45 ET | Baltika
In connection with the contemplated completion of the takeover of shares belonging to minority shareholders, which is scheduled to take place on 29.08.2023 via Nasdaq CSD, the management board of...
Taotlus noteerimise
Taotlus noteerimise lõpetamiseks
August 18, 2023 09:45 ET | Baltika
Seoses vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kavandatava lõpuleviimisega, mis on kavandatud Nasdaq CSD kaudu toimuma 29.08.2023, esitas Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) juhatus...
Important dates in r
Important dates in relation to the takeover of shares of minority shareholders for conducting merger
August 14, 2023 06:15 ET | Baltika
AS Baltika (hereinafter “Baltika”) hereby notifies that the list of shareholders for the purposes of payment of compensation under the takeover (squeeze-out) of shares of minority shareholders by the...
Olulised kuupäevad s
Olulised kuupäevad seoses AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega ühinemise läbiviimiseks
August 14, 2023 06:15 ET | Baltika
AS Baltika (edaspidi „Baltika“) teavitab käesolevaga, et Baltika põhiaktsionäri KJK BLTK Holding AS poolt vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega seoses hüvitist saama õigustatud...
Transaction with rel
Transaction with related parties
July 28, 2023 09:30 ET | Baltika
AS Baltika (hereinafter “Baltika”) hereby notifies investors of the following related parties transaction. Baltika and its shareholder KJK BLTK Holding AS have entered into a loan agreement effective...
Teavitus seotud isik
Teavitus seotud isikutega sõlmitud tehingu kohta
July 28, 2023 09:30 ET | Baltika
AS Baltika (edaspidi „Baltika“) teavitab käesolevaga investoreid järgnevast seotud isikutega sõlmitud tehingust. Baltika ja Baltika aktsionär KJK BLTK Holding AS on sõlminud laenulepingu...