Baltika's unaudited financial results, third quarter of 2022 and 9 months 2022
November 04, 2022 03:45 ET | Baltika
The third quarter was eventful for the Group. We had set ourselves big challenges for the third quarter, and we are happy to say that the set goals were met: In July, we completed the closing of...
Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja 9 kuud 2022
November 04, 2022 03:45 ET | Baltika
Kolmas kvartal oli Grupi jaoks sündmusterohke. Olime kolmandaks kvartaliks seadnud endale suured väljakutsed ning meil on hea meel tõdeda, et seatud eesmärgid said täidetud: Juulikuus viisime lõpuni...
Changes in Management Board
October 18, 2022 06:15 ET | Baltika
At the meeting held on 17 October 2022, the Supervisory Board of AS Baltika (hereinafter Baltika) has appointed Margus Olesk to the Management Board of AS Baltika, effective 1 November 2022. As...
Muudatused juhatuses
October 18, 2022 06:15 ET | Baltika
AS Baltika (edaspidi Baltika) nõukogu valis 17.10.2022 toimunud koosolekul Baltika juhatuse liikmeks Margus Oleski, kelle volitused algavad alates 01.11.2022. Margus Olesk töötab alates...
Changes to the reporting calendar of AS Baltika
September 28, 2022 08:30 ET | Baltika
AS Baltika (hereinafter Baltika) will publish its interim report for the third quarter of the 2022 financial year on 4 November 2022, instead of previously announced date of 19 October 2022. Change in...
Muudatused AS Baltika avalikustamise kalendris
September 28, 2022 08:30 ET | Baltika
AS Baltika (Edaspidi Baltika) avalikustab 2022. majandusaasta kolmanda kvartali vahearuande 4. novembril 2022. aastal. Varasem kuupäev oli 19. oktoober 2022. Kolmanda kvartali vahearuande hilisem...
BALTIKA AS’s comment regarding the decision of the Listing and Surveillance Committee
September 23, 2022 05:00 ET | Baltika
Baltika AS (hereinafter Baltika) has taken note of the views expressed in the decision of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange’s Listing and Surveillance Committee (hereinafter the Committee) regarding...
BALTIKA AS-i kommentaar seoses Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsusega
September 23, 2022 05:00 ET | Baltika
Baltika AS (edaspidi Baltika) on võtnud teatavaks Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni (edaspidi Komisjon) 20. septembril 2022 avaldatud otsuses toodud seisukohad reglemendi...
Baltika sells some of “Ivo Nikkolo” trademarks, which it continues to use under an exclusive licence
August 08, 2022 08:30 ET | Baltika
AS Baltika (Baltika) and Niul OÜ (the Acquiring Company) signed on 08.08.2022 a trademark transfer agreement (the Sales Agreement) under which the Acquiring Company acquires some of “Ivo Nikkolo”...
Baltika müüb osa “Ivo Nikkolo” kaubamärkidest, mille kasutamist jätkab ainulitsentsi alusel
August 08, 2022 08:30 ET | Baltika
AS Baltika (Baltika) ja Niul OÜ (Omandav Ühing) sõlmisid 08.08.2022 kaubamärkide võõrandamislepingu (Müügileping), mille alusel Omandav Ühing omandab osa „Ivo Nikkolo“ kaubamärkidest (Kaubamärgid)....