AS Tallinna Vesi ja Põhjamaade Investeerimispank sõlmisid laenulepingu

Tallinn, ESTONIA


AS Tallinna Vesi ja Põhjamaade Investeerimispank sõlmisid laenulepingu summas 40 miljonit eurot. Laenulepingu tähtaeg on 09.06.2038 ning laenu saab kasutusele võtta kuni 09.06.2024.

Laenuleping on teine pool finantseerimisstruktuurist, millest esimese moodustas 15. mail sõlmitud sündikaatlaenu leping.

AS Tallinna Vesi laenulepingud on sõlmitud muutuva intressimääraga euribori baasil. Ettevõte hindab jooksvalt muutuva intressiga seonduvaid riske ning riskimaandamise võimalusi. Uute lepingutega kerkib laenuportfelli keskmine intressi tase 31 baaspunkti. Täiendavad muutused sõltuvad baasintressi muutustest ning väljavõetud laenude osakaalust.

Sõlmitud laenulepingutega rahastatakse Seltsi investeeringute teostamist 2023-2025 aastal. Tallinna Vesi investeeringud ulatuvad 2023. aastal 35 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte strateegiast ja linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest. Suuremateks projektideks 2023. aastal on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning investeeringud torustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.


Maria Tiidus

AS Tallinna Vesi

Kommunikatsioonijuht

(+372) 62 62 271

maria.tiidus@tvesi.ee