Harju Maakohus jättis rahuldamata Tallinna Tehnikaülikooli poolt AS Tallinna Vesi suhtes esitatud hagi

Tallinn, ESTONIA


Harju Maakohus langetas täna vaheotsuse, mille alusel jättis rahuldamata Tallinna Tehnikaülikooli poolt Aktsiaseltsi Tallinna Vesi vastu esitatud hagi veeteenuse tarbimise eest väidetavalt enammakstud hinna hüvitamiseks. Ettevõtte varasem börsiteade antud hagimenetluse osas on leitav siit.

Hageja oli hagisse koondanud erinevate isikute nõuded perioodist 2011-2019 kogusummas 743 854,70 eurot, millele lisanduvad viivised. Tallinna Vesi hagi ei tunnistanud ning vaidles sellele algusest peale vastu täies ulatuses, leides, et on oma hinnakujunduses käitunud alati õiguspäraselt ning rakendanud õiglasi tariife vastavalt kehtivale õigusele.

Vaheotsus ei ole jõustunud ning hagejal on võimalik see edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

Ettevõtte hinnangul ei avalda käimasolev hagimenetlus olulist mõju ettevõtte finantstulemustele.


Maria Tiidus

AS Tallinna Vesi

Kommunikatsioonijuht

(+372) 62 62 271

maria.tiidus@tvesi.ee