Ehitusleping Eestis (Rail Baltica maanteeviaduktid Harjumaal)

Tallinn, ESTONIA


16. novembril 2023 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Tallinna Teede AS ja Transpordiamet  lepingu kahe Rail Baltica maanteeviadukti ehitamiseks Harjumaal.

Leping hõlmab Saku-Tõdva maanteel ja Tõdva-Hageri maanteel asuvate, Rail Baltica raudteetrassi koridori ületavate maanteeviaduktide ehitamist, lisaks maantee ning tehniliste kommunikatsioonide ehitustöid.

Lepingu maksumus on ligikaudu 6,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde teostamise aeg on 22 kuud.

Tallinna Teede AS (ttas.ee) on teedeehitusega tegelev ettevõte, mis teostab teedeehituse, hoolduse ja remonditöid üle terve Eesti. Ettevõttel on oma asfalditehas ja teedeehitusmaterjale katsetav akrediteeritud labor.

Lisainfo: Tallinna Teede AS juhatuse esimees Jüri Läll, tel +372 606 1901.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.