Construction contrac
Construction contract in Estonia (logistics center of Tallinna Kaubamaja Grupp)
August 22, 2023 09:30 ET | Merko Ehitus AS
On 22 August 2023, AS Merko Ehitus Eesti, part of AS Merko Ehitus group, and TKM Kinnisvara AS, part of Tallinna Kaubamaja Grupp AS, entered into a contract for the construction of a logistics center...
Ehitusleping Eestis
Ehitusleping Eestis (Tallinna Kaubamaja Grupi logistikakeskus)
August 22, 2023 09:30 ET | Merko Ehitus AS
22. augustil 2023 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontserni kuuluv TKM Kinnisvara AS lepingu logistikakeskuse rajamiseks aadressil...
2023 6 months and II
2023 6 months and II quarter consolidated unaudited interim report
August 03, 2023 01:00 ET | Merko Ehitus AS
COMMENTARY FROM MANAGEMENT Q2 2023 revenue for Merko Ehitus was EUR 142 million and the H1 figure was EUR 217 million. Net profit in Q2 was EUR 13.6 million and net profit for the last six months was...
2023. aasta 6 kuu ja
2023. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
August 03, 2023 01:00 ET | Merko Ehitus AS
JUHTKONNA KOMMENTAAR Merko Ehituse 2023. aasta teise kvartali müügitulu oli 142 miljonit eurot ning kuue kuu oma 217 miljonit eurot. Ettevõtte teise kvartali puhaskasum ulatus 13,6 miljoni euroni,...
Construction contrac
Construction contract in Lithuania (wind farm foundations, drainage and roads)
July 13, 2023 09:00 ET | Merko Ehitus AS
On 13 July 2023 UAB Merko Statyba, part of AS Merko Ehitus group, and UAB LT Energija entered into the contract to perform the construction of foundations for 40 wind turbines, drainage and roads in a...
Ehitusleping Leedus
Ehitusleping Leedus (tuulepargi tuulikualused, drenaaž ja teed)
July 13, 2023 09:00 ET | Merko Ehitus AS
13. juulil 2023 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Statyba ning UAB LT Energija lepingu 40 tuulikualuse, drenaaži ja teede rajamiseks Leedus, Pagėgiai omavalitsuses asuvas...
Adjustments to the s
Adjustments to the structure of the group’s subsidiaries (Latvia, Estonia)
July 05, 2023 11:30 ET | Merko Ehitus AS
As a result of a review of the structure of the AS Merko Ehitus group, it was decided to initiate termination of Latvian joint venture PS “Merko Infra Remus Elektro”, due to the lack of activity in...
Kontserni tütarettev
Kontserni tütarettevõtete struktuuri korrastamine (Läti, Eesti)
July 05, 2023 11:30 ET | Merko Ehitus AS
ASi Merko Ehitus kontserni struktuuri ülevaatuse tulemusel otsustati algatada Lätis ühisettevõtte PS „Merko Infra Remus Elektro“ lõpetamine, tulenevalt selles äriühingus sisulise tegevuse puudumisest....
Appointment of a Mem
Appointment of a Member of the Management Board of SIA Merks
July 05, 2023 01:00 ET | Merko Ehitus AS
The sole shareholder of SIA Merks, part of AS Merko Ehitus group, decided to appoint Mr. Jānis Zilgme as a Member of the Management Board of the company, starting from 04 July 2023, with the areas of...
SIA Merks juhatuse l
SIA Merks juhatuse liikme nimetamine
July 05, 2023 01:00 ET | Merko Ehitus AS
AS Merko Ehituse kontserni kuuluva ettevõtte SIA Merks ainuaktsionär otsustas nimetada ettevõtte juhatuse liikmeks Jānis Zilgme, volituste tähtaja algusega 04. juuli 2023, vastutusvaldkondadega...