EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.10.2023


EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli oktoobri lõpus 10,62 eurot, kasvades kuuga 0,1%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund NAV olnud oktoobri lõpu seisuga 10,81 eurot, kasvades kuuga 0,3% võrra.

Novembri lõpus sõlmis fond uue investeeringulepingu – võttes 0,3 miljoni euro suuruse investeerimiskohustuse EfTEN Capital AS värskelt moodustatud ja institutsionaalsele investorile suunatud fondis EfTEN Special Opportunities Fund. Nimetatud fondi strateegia keskendub investeerimisvõimalustele, mis on tekkimas kinnisvaraturu hetke tsüklilises olukorras - kiiresti tõusnud intressid ja majanduslangus on loomas sisenemisvõimalusi täiendavat rahastamist vajavatesse projektidesse. Investeering uude fondi toimub osadena, vastavalt  EfTEN Special Opportunities Fund’i konkreetsetele investeeringutele ning investeeringu pikkuseks on planeeritud ligikaudu viis aastat.

EfTEN United Property Fund’i arendusprojektis Uus-Järveküla elurajoonis andis ehitaja arendajale ülevaatuseks esimesed detsembris valmivad ridamajad. Esimese etapi ridamajade lõplik valmimine ja klientidele üleandmine on planeeritud detsembrisse ja järgmise aasta esimestesse kuudesse.

Detailsem EfTEN United Property Fund portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/


Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee