EfTEN United Propert
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.04.2024
May 31, 2024 01:05 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli aprilli lõpus 10,70 eurot, kasvades kuuga 0,9%. NAVi hüppeline tõus oli seotud investeeringuga börsil noteeritud fondi EfTEN Real Estate Fund...
Net asset value of t
Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 30.04.2024
May 31, 2024 01:05 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
The net asset value (NAV) of EfTEN United Property Fund unit was 10.70 euros at the end of April, increasing by 0.9% over the month. The jump in NAV was related to the investment of the listed fund...
EfTEN United Propert
EfTEN United Property Fund’i 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused
April 30, 2024 01:05 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
2024. aasta I kvartalis teenis EfTEN United Property Fund (edaspidi Fond) 94 tuhat eurot puhaskasumit (2023 I kvartal: 34 tuhat eurot puhaskahjumit). Fondi tulud kasvasid aastaga 56 tuhandelt eurolt...
EfTEN United Propert
EfTEN United Property Fund unaudited financial results for 1st quarter of 2024
April 30, 2024 01:05 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
EfTEN United Property Fund (hereinafter the Fund) earned 94 thousand euros in net profit in the first quarter of 2024 (2023 first quarter: 34 thousand euros in net loss). The fund's revenues increased...
EfTEN United Propert
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.03.2024
April 29, 2024 01:15 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli märtsi lõpus 10,61 eurot, alanedes kuuga 0,1%. NAVi langus oli seotud investeeringuga börsil noteeritud fondi EfTEN Real Estate Fund AS-i...
Net asset value of t
Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 31.03.2024
April 29, 2024 01:15 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
The net asset value (NAV) of EfTEN United Property Fund unit was 10.62 euros at the end of March, decreasing by 0.1% over the month. The decrease in NAV was related to the investment in the shares of...
EfTEN United Propert
EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 260 000 eurot
April 23, 2024 01:05 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 10,451 euro senti...
EfTEN United Propert
EfTEN United Property Fund distributes approximately 260 000 euros to investors
April 23, 2024 01:05 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
EfTEN Capital AS, as the management company of the EfTEN United Property Fund (stock market ticker EFCUPFFT, ISIN code EE3500001609) decided to make a cash distribution of 10,451 euro cents per unit...
EfTEN United Propert
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 29.02.2024
March 28, 2024 02:15 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli veebruari lõpus 10,62 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse...
Net asset value of t
Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 29.02.2024
March 28, 2024 02:15 ET | EFTEN UNITED PROPERTY FUND
The net asset value (NAV) of EfTEN United Property Fund unit was 10.62 euros at the end of February, increasing by 0.3% over the month. If the fund's investment in the EfTEN Real Estate Fund AS share...