Arco Vara AS-i dividendimakse ex-päev


Arco Vara AS informeerib, et vastavalt kinnitatud dividendipoliitikale fikseeritakse dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri 8. detsembril 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ja seega väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 7. detsembril 2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest 15. detsembril 2023.

Arco Vara AS maksab dividende aktsionäridele netosummas 2 eurosenti aktsia kohta 15. detsembril 2023. Järgmine kinnitatud dividendimakse on 1 eurosenti aktsia kohta 15. märtsil 2024.


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
tiina.malm@arcovara.com