Auditeeritud majandusaasta aruanne 2023


Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 21.02.2024, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2023. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 18. jaanuaril 2024 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2023. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE0000001105/reports).

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 947,3 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 9,8% (2022. aasta müügitulu oli 862,8 miljonit eurot).

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 37,4 miljonit eurot (2022. aasta puhaskasum oli 29,5 miljonit eurot). Seejuures teenisid Tallinna Kaubamaja Grupi ärisegmendid 2023. aastal puhaskasumit(-kahjumit) järgnevalt:

Supermarketid                                                     18,4 miljonit eurot
Kaubamaja                                                          1,5 miljonit eurot
Autokaubandus                                                  11,2 miljonit eurot
Turvasegment                                                     -0,1 miljonit eurot
Kinnisvara                                                            8,7 miljonit eurot
IFRS16-ga seotud kasumimuudatus              -2,3 miljonit eurot

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2023. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

  • maksta dividende 0,72 eurot aktsia kohta kokku summas 29,3 miljonit eurot; mille korral dividendidelt makstav tulumaks on 5,4 miljonit eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 3. aprillil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 2. aprill 2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. aasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele
8. aprillil 2024.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS on üks suurimaid eestimaisel kapitalil põhinevaid jaekaubanduskontserne Eestis, kuhu kuuluvad Selver AS, Kaubamaja AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Walde AS, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, Motus auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Finants AS ning Rävala Parkla AS. Aruandeaasta lõpul oli Tallinna Kaubamaja Grupi püsikliente arv üle 720 tuhande.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000

ManusedAttachments

Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2023 Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2023