EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.01.2024


EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli jaanuari lõpus 10,59 eurot, kasvades kuuga 0,2%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund NAV 10,70 eurot.

Jaanuaris anti fondi arendusinvesteeringus Uus-Järvekülas klientidele üle (sõlmiti asjaõiguslepingud) 13 ridamaja boksi. Veebruaris anti sisse ehitusloa taotlus teise etapi ehitustöödeks, mille raames ehitatakse 16 paarismaja ja 14 ridamaja boksi. Koos teise etapi infrastruktuuri töödega kujuneb etapi valmimishinnaks ca 1 800 eurot ruutmeetri kohta.

Veebruaris investeeris fond 250 tuhat eurot usaldusfondi EfTEN Residential Fund, mis suunati 145 korteriga üürimaja ehitusse Vilniuses. Vilniuse üürimaja planeeritav valmimistähtaeg on eeloleval suvel ning sellest saab fondi suurim üürimaja investeering. EfTEN Residential Fund’i varasemalt arendatud Kadaka üürimajas Tallinnas ja Kaunase üürimajas on kokku 210 üürikorterit, millest jaanuari lõpus oli välja üürimata vaid 3 korterit.

Detailsem EfTEN United Property Fund portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/


Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee