Kassatsiooniavalduse esitamine Läti konkurentsinõukogu otsuse vaidlustuses


Merko Ehitus teatas 26.01.2024 börsiteates, et Läti haldusasjade ringkonnakohus ei rahuldanud SIA Merks ja AS-i Merko Ehitus vaidlustust ning jättis Läti konkurentsinõukogu otsuse jõusse.

Täna, 26.02.2024 esitasid SIA Merks ja AS Merko Ehitus Läti Riigikohtusse kassatsioonikaebuse Läti konkurentsinõukogu otsuse vaidlustuses. Merko Ehitus kontsern peab  jätkuvalt Läti konkurentsinõukogu seisukohti SIA Merksi äritegevuse kohta põhjendamatuteks kogu ulatuses ning on seisukohal, et Läti haldusasjade ringkonnakohus jättis piisavalt kaalumata ettevõtte poolt esitatud argumendid.

Täiendavad kommentaarid on ilmunud AS-i Merko Ehitus vahe- ja aastaaruannetes ning kõik materjalid on jooksvalt olnud saadaval ettevõtte kodulehe vastavas alajaotises.

Merko Ehitus kontsern on jätkuvalt pühendunud ärieetika standardite kohase käitumise edendamisele ja rakendamisele, samuti kõikide äritavasid reguleerivate seaduste ja eeskirjade järgimisele. Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.