AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2023


AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2023

Tractions årsredovisning och årsberättelse för 2023 är nu offentliggjorda och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.traction.se

Den tryckta versionen av årsberättelsen kan beställas genom e-post till post@traction.se.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM AB TRACTION ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 28 MARS 2024, KL. 13.30 CET.

BilagorAttachments

Traction Årsredovisning 2023 traction-2023-12-31-sv Traction Årsberättelse 2023