Harju Maakohus jättis rahuldamata Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS, Hotell Olümpia AS ja Central Hotell OÜ poolt AS Tallinna Vesi suhtes esitatud hagi


Harju Maakohus langetas täna otsuse, mille alusel jättis rahuldamata Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS, Hotell Olümpia AS ja Central Hotell OÜ poolt Aktsiaseltsi Tallinna Vesi vastu esitatud hagi veeteenuse tarbimise eest väidetavalt enammakstud hinna hüvitamiseks.

Hagejad oli hagisse koondanud oma nõuded perioodist 2010-2019 kogusummas 1 180 442,83 eurot, millele lisandusid viivised. Tallinna Vesi hagi ei tunnistanud ning vaidles sellele algusest peale vastu täies ulatuses, leides, et on oma hinnakujunduses käitunud alati õiguspäraselt ning rakendanud õiglasi tariife vastavalt kehtivale õigusele.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning hagejal on võimalik see edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest.

Ettevõtte hinnangul ei avalda käimasolev hagimenetlus olulist mõju ettevõtte finantstulemustele.


Melika Kiilmaa
AS Tallinna Vesi
Õigusvaldkonna juht
(+372) 62 62 200
melika.kiilmaa@tvesi.ee