Parandus Postimehes ilmunud eksitavale infole


Vastamaks aktsionäride järelepärimistele, parandab AS Merko Ehitus 12. aprillil 2024 ajalehe Postimees ja Postimees online’i artiklis „Toomas Annus võtab Merko Ehitusest rekordilise dividendi” avaldatud infot.

Artikli väide “kontserni aastaaruande andmeil kuulub Toomas Annusele aktsiaseltsi Riverito kaudu 72 protsenti Merko Ehituse aktsiatest” ei vasta tõele. Kontserni aastaaruandes ei ole sellist väidet ning Toomas Annusele ei kuulu 72% AS-i Merko Ehitus aktsiatest.
71,99% AS-i Merko Ehitus aktsiatest omab AS Riverito, millest 70,39% kuulub OÜ-le Kemtal Grupp. Toomas Annus omab OÜ-s Kemtal Grupp 30% osalust. Seega kuulub Toomas Annusele arvutuslikult 15,20% AS-i Merko Ehitus aktsiatest AS Riverito ja OÜ Kemtal Grupp kaudu.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.