Tallinna Vesi täiustab reovee bioloogilist puhastamist


Tallinna Vesi investeerib reovee bioloogilise puhastusprotsessi täiustamisse järgmise kolme aasta jooksul ligi 9 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub Paljassaare reoveepuhastusjaamas lämmastiku ja fosfori kõrvaldamine reoveest tõhusamaks ning see kindlustab keskkonda tagastatava vee kõrge puhtustaseme.

“Investeeringuga tehtavad muudatused on olulised Läänemere keskkonnaseisundi säilitamiseks ja parandamiseks, sealjuures peame silmas tulevikuvajadusi. Tuleb arvestada, et reovee kogused Tallinna piirkonnas on väga suured – puhastame aastas 50 miljonit kuupmeetrit reovett,“ selgitas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. „Seekordne ligi 9 miljoni eurone investeering on sihitud bioloogilise puhastuse  tõhustamiseks. Paljassaare reoveepuhastusjaam saab töötada täielikult efektiivselt kõikide puhastusetappide – mehhaanilise, keemilise ja bioloogilise - eduka toimimise korral,” märkis Timofejev.

Projekt on osa Tallinna Vee investeeringute plaanist ning selle eesmärk on rekonstrueerida Paljassaare reoveepuhastusjaama bioloogilise puhastussüsteemi 12 järelsetitit, mis eraldavad reoveest aktiivmuda. Iga järelsetiti läbimõõt on 40 meetrit ja sügavus 4 meetrit.

Timofejevi sõnul paraneb rekonstrueerimistööde tulemusel bioloogilise puhastusprotsessi toimepidevus, suureneb selle optimeerimisvõimalus ning süsteem muutub paindlikumaks ja stabiilsemaks. Selleks uuendatakse järelsetitite raudbetoonkonstruktsioone ja nende tehnoloogilisi seadmeid, pannakse uued elektripaigaldised, täiendatakse mõõtmissüsteeme ning lisatakse automaatjuhtimise võimalusi.
Pikaajaliste tööde tegemise ajaks korraldatakse reoveepuhastusjaama tegevus selliselt, et kvaliteetne puhastusprotsess oleks pidevalt tagatud.
Projekti teostavad RVT Ehitus OÜ ja Osaühing Mapri Ehitus ning tööde valmimisaeg on 2027. aasta.
„Järelsetitite puhul on tegemist väga olulise reoveepuhastuse etapiga. Tänapäevane tehnoloogia ja kaasaegsed seadmed aitavad täita üha nõudlikumaid keskkonnaeesmärke ning tagavad väiksema energiakuluga reoveepuhastuse. Rekonstrueerimine pikendab olemasoleva taristu kestvust ega jäta suurt keskkonnajalajälge, mis käiks kaasas täiesti uue taristu rajamisega,“ sõnas RVT Ehitus OÜ juhatuse liige Taavo Säärits.

Paljassaare jaamas puhastatakse iga päev 130 000 m³ reovett kolmes erinevas puhastusetapis, et sellest saaks kõigile nõuetele vastav heitvesi. Viimase puhastusetapina on Paljassaare reoveepuhastusjaamas kasutusel biofilter – tehnoloogia, mis on Balti riikides ainsana rakendust leidnud just Tallinnas.
Aasta jooksul eemaldatakse Paljasaare reoveepuhastusjaamas reoveest ligi 650 tonni prahti, 240 tonni liiva, 12 000 tonni hõljuvaineid, ligi 2000 tonni lämmastikku ja ligi 250 tonni fosforit.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

Lisainfo:
Kristiina Tamberg
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsiooni ja turunduse juht
+372 52 855 21
kristiina.tamberg@tvesi.ee