EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 260 000 eurot


EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 10,451 euro senti osaku kohta. Väljamakse suurus moodustab 1,32% fondi osaku viimasest sulgemishinnast.

See on EfTEN United Property Fundi esimene rahaline väljamakse 2024. aastal. Alates EfTEN United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 60,7 euro sendi ulatuses osaku kohta.

Väljamakse aluseks on laekumised fondi kolmest alusfondist (EfTEN Real Estate Fund AS, EfTEN Kinnisvarafond II AS, usaldusfond EfTEN Residential Fund).

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 14. mail 2024. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 13. mai 2024. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset.

Väljamaksed osakuomanikele tehakse 23. mail 2024. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks.


Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee