Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä


Suominen Oyj:n pörssitiedote 7.6.2024 klo 11.00

Suominen Oyj on luovuttanut vastikkeetta yhteensä 9 556 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta toimitusjohtaja Tommi Björnmanille osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä tiedotettiin pörssitiedotteella 19.5.2023.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

6.6.2024 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 532 116 omaa osaketta.


SUOMINEN OYJ

Lisätietoja:

Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 214 3070

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi