Ett nytt studieresultat med AroCell TK 210 ELISA vid prostatacancer har accepterats för publicering

Uppsala, SWEDEN


Studien med titeln “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous conditions”, kommer att offentliggöras i den refereegranskade tidskriften "The Prostate" i mars. Länken till artikeln kommer att bli tillgänglig när artikeln har publicerats, vilket kommer att ske i mars.

Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar. Denna studie genomfördes i samarbete med Ljubljana University Medical Centre och Maribor University Medical Centre, Ljubljana.

"Vi är mycket nöjda med detta lovande resultat i denna vetenskapliga studie, vilket stödjer att AroCell TK 210 ELISA kan vara ett värdefullt verktyg vid hantering av prostatacancer ", säger Michael Brobjer, VD för AroCell.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 25 februari, 2018 kl. 08.30.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com


Bilaga