Imperative Care annonserar finansiering om 260 MUSD


Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) tecknade under föregående år ett leverans- och supportavtal med Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care Inc. för användning av Corlines antitrombotiska yta CHS™ på Imperatives produkter inom strokevård. Imperative meddelar nu att man tagit in 260 MUSD för att accelerera utveckling och kommersialisering av bolagets produkter inom strokevård och för att skapa ett strategiskt nätverk av helägda dotterbolag inom utvalda synergiområden. Finansieringen tecknades av ett antal namnkunniga amerikanska fonder under ledning av D1 Capital Partners L.P.

Mer information om finansieringen återfinns på nedanstående länk:

https://imperativecare.com/

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.