Terranet närmar sig konsumentmarknaden genom lanseringen av BlincBike


Terranet lanserar BlincBike som är en konsumentmarknadsprodukt vars AI-teknik baseras på bolagets befintliga utveckling av VoxelFlow. BlincBike hör till segmentet trafiksäkerhet och riktar sig initialt till användare av elcyklar.

Terranet som utvecklar VoxelFlow™ - en unik sensorteknologi för kollisionsvarning inom fordonsindustrin - meddelar idag att man under 2022 introducerar BlincBike som är en produkt avsedd direkt för konsumentmarknaden. Produkten består av ett monterbart tillbehör för elcyklar som säkerställer att cyklisten görs uppmärksam på faror som närmare sig.

Utvecklingen av tvåhjuliga fordon är på stark frammarsch och viktig för mikromobiliteten i den urbana miljön, där också 70% av alla cykelolyckor sker. BlincBike är framtagen för att minska antalet cykelrelaterade incidenter där 30% uppkommer genom fordon eller motorcyklar som närmar sig bakifrån.

Funktionaliteten hos BlincBike består i att upptäcka, klassificera och spåra faran, för att därefter varna cyklisten om bakomvarande faror i trafiken. Cyklisten behöver därmed inte vända sig rakt bakåt utan kan fokusera på att hålla blicken i färdriktningen.

BlincBike består av en kamerasensor som varnar cyklisten, antingen via en mindre display eller genom en vibrerande signal i cykelns handtag. Genom att systemet upptäcker fordon och läser av avstånd samt förutser dess riktning uppmärksammas cyklisten på kritisk information som gör att hen kan fatta livsavgörande beslut i trafiken. BlincBike kan även spela in trafiksituationer vilket kan användas vid försäkringsärenden eller för att dela färden med vänner via digitala plattformar.

Detta är Terranets första produkt som når marknaden med visionen att rädda liv. 

“BlincBike är vår första produkt som riktar in sig på mikromobilitet. Vi ser en stor potential i att kunna erbjuda trafiksäkerhetsprodukter till en snabbt växande marknad,” säger Terranets CTO Nihat Küçük. “Under de senaste fyra åren har e-bikes förorsakat 200.000 olyckor bara i USA. Med urban säkerhet i åtanke är det ett logiskt steg för Terranet att nu expandera till mikromobilitet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla innovativa produkter, utöver VoxelFlow™., som räddar liv i våra städer.”

Från och med nu kommer även BlincVision bli den nya konceptuella samlingsbeteckningen för Terranets utveckling av VoxelFlow™plattformen. BlincVision utvecklas enligt tidigare plan för VoxelFlow och går nu in i en kommersialiseringsfas. VoxelFlow™ kommer fungera som underliggande teknik för framtida produktlanseringar.

Se videon om den nya produkten BlincVision https://youtu.be/9MOqTeYSS6g
Upptäck BlincBike: https://www.youtube.com/watch?v=MSeTccsYqvs

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se
Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2021 kl.13.00 CET.

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se

For more information
Michaela Berglund
Executive VP
michaela.berglund@terranet.com
+ 46 703 370 346

Press:
Sam Aurilia
terranet@fischtankpr.com
FischTank PR

Bilagor


blincbike Black_BlincVision_bluedot Black_BlincBike_orangedot