Terranet AB – Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022


Lund, 12 Maj 2022

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Terranet uppdaterade marknaden kring BlincVision, baserat på VoxelFlow™, samt meddelade att de tekniska mål som sattes för 2021 uppnåtts med god marginal.
  • Teckningsoptioner av serie TO4 B tecknades till cirka 80% och tillförde bolaget 6,4 mkr före emissionskostnader.
  • Pär-Olof Johannesson, VD, lämnade bolaget. Göran Janson, tidigare styrelseordförande, tillträdde som tillförordnad VD och Anders Blom utsågs till ny styrelseordförande.
  • Michaela Berglund, marknadsansvarig, lämnade bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Terranet informerade marknaden med en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de viktigaste milstolparna framåt för att kommersialisera lösningen.
  • Årsstämma hölls den 28 april. Styrelsen omvaldes och stämman beslutade att införa två incitamentsprogram för anställda respektive styrelseledamöter.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022

  • Intäkterna uppgick till 177 (409) tkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 350 (-9 906) tkr.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) kr.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 53 731 tkr (62 788 vid ingången av året).

VD-kommentar

På rätt väg framåt

Bästa aktieägare,
När årets första kvartal är till ända står Terranet stabilt positionerat för framtiden. Vi har ett skarpt fokus, en tydlig riktning och vi har visat att vår unika sensorteknologi kan revolutionera trafiksäkerheten. Nu är vår viktigaste prioritet att förbättra prestandan och vidareutveckla BlincVision-systemet till en prototyp, ett så kallat A-sample, som kan presenteras för potentiella kunder – OEMs, Original Equipment Manufacturers, samt Tier 1-leverantörer som levererar komponenter till OEMs i fordonsindustrin.

Fullt fokus på BlincVision
Från att parallellt ha utvecklat VoxelFlow-teknologin för flera olika applikationer – bland annat för cyklar (BlincBike) och åkattraktioner – tog ledningen och styrelsen i början av året beslutet att fokusera på utvecklingen av BlincVision-systemet mot fordonsindustrin. Det är här vår teknologi har störst kommersiell potential. Med BlincVision-systemet, som bygger på den patenterade sensorteknologin VoxelFlow, kan vi ta en unik position på den glödheta globala marknaden för avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande fordon.

Konkret innebär denna prioritering att vi inte planerar att lansera BlincBike som en egen produkt. I stället avser vi licensiera BlincBike till en etablerad OEM-leverantör på marknaden för elcyklar och e-scooters. På detta sätt kan vi helt fokusera produktutvecklingen på BlincVision, från dagens Proof of Concept-fas till en kommersiell ADAS-produkt som kan integreras i bilar. Det betyder dock inte att vi helt stänger dörren till andra applikationer av VoxelFlow-teknologin. Vi ser fortfarande stora möjligheter på andra områden och kommer att fortsätta utforska olika affärsutvecklingsmöjligheter kommande år - men vår främsta prioritet är BlincVision.

Prototyputveckling nästa milstolpe
Som ett resultat av fokuseringen kommunicerade vi i början av maj en uppdaterad plan för produktutvecklingen av BlincVision. När jag skriver det här vd-ordet pågår ett intensivt arbete med att vidareutveckla BlincVision från Proof of Concept (PoC) till prototyper som kan integreras i fordon – först en så kallad A-sample-prototyp och därefter ett vidareutvecklat B-sample. Arbetet med A- och B-sample-prototyperna kommer att sträcka sig genom hela 2022 och in i 2023. Prototyputvecklingen är kritisk eftersom det är utifrån A-samples och B-samples som biltillverkarna utvärderar om systemet kan bli aktuellt för inköp.

Den PoC som presenterades vid Startup Autobahn förra året kan beskrivas som en enkel demo som visade att innovationen fungerar i verkligheten och inte bara i labbmiljö. Det var en viktig milstolpe för Terranet som innovationsbolag, men det produktionsfärdiga BlincVision-systemet, som vi räknar med att kunna presentera om ett par år, kommer att se annorlunda ut och vara långt mer avancerat än den demo som visades upp. Exempelvis behöver den fysiska storleken av BlincVision minska för att kunna integreras i en bil.

Stärkt samarbete med hård- och mjukvarupartners
Under resten av 2022 kommer vårt ingenjörsteam vid labbet i Stuttgart att fokusera på att just minska den fysiska storleken, förbättra prestandan och på olika sätt anpassa lösningen efter fordonsindustrins tekniska och fysiska krav för integration. En viktig del i detta är att stärka och utveckla samarbetet med våra hård- och mjukvarupartners. Summer Robotics, som vi ingick ett samarbete med under 2021 kring algoritmer och programvara för VoxelFlow, en av grundteknologierna för BlincVision, är fortsatt en nyckelpartner för oss. Vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete med dem under hela utvecklingsprocessen för att löpande förbättra VoxelFlows prestanda för BlincVision.

Tillsättning av ny vd
Ett annat prioriterat område är naturligtvis att få en ny vd på plats. Rekryteringsprocessen pågår för fullt, och så snart rekryteringen är genomförd kommer styrelsen att meddela detta.

Uppdatering kring samarbeten med industrin
Som du som aktieägare vet har Terranet de senaste åren inlett ett antal samarbeten som handlar om att på olika sätt utforska möjligheterna för teknologin. Här följer en kort uppdatering om de olika samarbetsprojekt som inletts:

Daimler/Mercedes-Benz: början av 2021 fick Terranet i uppdrag att integrera ett Proof of Concept av BlincVision i en Mercedes-Benz-bil för att visa på systemets funktionalitet. Resultatet visades upp i en framgångsrik demonstration på Startup Autobahn 2021. Även om vårt formella uppdrag därmed är avslutat har vi en fortsatt nära dialog med Daimler om hur Terranets teknologi kan vidareutvecklas mot bilindustrins krav, och vår ambition är naturligtvis att framöver göra fler projekt tillsammans baserat på våra A- och B-samples.

holoride: Terranet jobbar också med startup-bolaget holoride som utvecklar AR-underhållning (Extended Reality) för passagerare. Dels pågår ett samarbetsprojekt som handlar om att använda BlincVision för att addera ytterligare funktionalitet i holorides Extended Reality-plattform. Men kanske lika intressant för dig som aktieägare är att Terranet också är ägare i holoride sedan 2021, med cirka 10,5% av aktierna. I mars annonserade holoride att deras underhållningsplattform kommer att introduceras i utvalda Audimodeller till sommaren - ett enormt erkännande från bilindustrin att man tror på produkten. Vi ser fram emot att ta del av holorides fortsatta framgångar som en av investerarna, men också de fortsatta utvecklingsmöjligheterna runt BlincVision och holorides Extended Reality-plattform.

NEVS: Samarbetet mellan elbilstillverkaren NEVS och Terranet fortsätter för att utvärdera BlincVision som en framtida komponent i säkerhetssystemet för NEVS självkörande fordon Sango.

Utöver dessa har Terranet också ett vilande projekt med Disney om hur Terranets teknologi kan användas för åkattraktioner. Till följd av förändrade omständigheter hos Disney i samband med pandemin, och Terranets strategiska beslut att fokusera på utvecklingen av BlincVision, finns just nu inga planer på att i närtid återuppta samarbetet.

Vägen framåt
Jag är väldigt stolt över Terranets starka innovationskraft och de milstolpar vi nått det senaste året. Vi har ett stort, spännande och viktigt jobb framför oss, och jag ser fram emot att dela våra framsteg längs vägen med dig som aktieägare.
Tack för att du är med oss på resan!

Göran Janson
Tillförordnad vd
Lund, 12 maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08.00 CET

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

 

BilagorAttachments

Terranet Q1_2022 PM_Q1 2022 - SWE