Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022


Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Ledning och styrelse i Terranet förvärvade teckningsoptioner.
 • Terranet informerade marknaden med en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de viktigaste milstolparna framåt för att kommersialisera lösningen.
 • Terranet deltog i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech.
 • Årsstämma hölls den 28 april. Styrelsen omvaldes och stämman beslutade att införa två incitamentsprogram, ett för vd och anställda och ett för styrelseledamöter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Terranet utsåg Magnus Andersson till ny vd. Magnus tillträder 1 september.
 • Terranets tillträdande vd ingick avtal om att förvärva teckningsoptioner.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 11 (183) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 471 (-8 476) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) kr.

Delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 188 (592) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 821 (-18 382) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,08) kr.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 41 546 tkr (62 788 vid ingången av året)

VD-kommentar

Redo att växla upp

Bästa aktieägare,
I förra kvartalsrapporten berättade jag att Terranets viktigaste prioritet framåt är att förbättra och vidareutveckla BlincVision-systemet för att inom ett par år kunna lansera produkten mot fordonsmarknaden. Nu, ett par månader senare, är jag stolt över att konstatera att vi inte bara gjort viktiga framsteg i produktutvecklingen – vi har också hunnit med en hel del annat som för oss närmare en framgångsrik lansering av BlincVision. Vi har fortfarande många milstolpar framför oss, men förutsättningarna för att nå dem har kanske aldrig varit bättre än nu.

Ny vd på plats
Till att börja med är jag oerhört glad att vi har rekryterat en permanent vd som tillträder senast den 1 september. Magnus Andersson har en lång bakgrund från seniora positioner inom den globala techindustrin och kommer närmast från rollen som interims-vd på Pilotfish, ett techbolag inom transportsektorn som tillhandahåller ett molnbaserat system för fordonskommunikation inom kollektivtrafiken.

En av de viktigaste uppgifterna för Terranets vd de kommande åren är naturligtvis att nå ut med våra innovationer till marknaden. Vi har en grundteknologi i absolut framkant, med potential att revolutionera fordonsindustrin och återigen sätta Sverige på kartan som ett innovationsland när det gäller trafiksäkerhet. Nu ska vi etablera BlincVision som det mest attraktiva alternativet för den moderna bilindustrin. Med sin dokumenterade förmåga att få högteknologiska start-ups att växa internationellt, driva förändring som leder till lönsamhet och bygga starka team är jag övertygad om att Magnus Andersson är precis rätt person att leda Terranet framåt mot kommersialiseringsfasen.

Stora framsteg på vägen mot en fungerande prototyp
Under årets andra kvartal har vi också gjort viktiga tekniska framsteg som tagit oss närmare en fungerande prototyp av BlincVision som kan presenteras för fordonstillverkare och Tier 1-leverantörer. Bland annat har vi justerat BlincVisions laser så att den blir säkrare för ögat och får ett mer effektivt detektionsområde.

Att optimera och utveckla BlincVision-systemets olika hård- och mjukvarukomponenter är ett kontinuerligt arbete som fortsätter även kommande kvartal. För att vara effektiva och hålla en hög takt i produktutvecklingen samarbetar vi med externa partners i utvecklingen av vissa delkomponenter. Som jag nämnde i det vd-brev som skickades ut till aktieägare i juni är ett sådant prioriterat område utvecklingen av en hyperkänslig sensor som kan detektera och bearbeta stora mängder information med minimal tidsfördröjning. Där har vi en nära dialog med möjliga samarbetspartners, och vi ser fram emot att kunna berätta mer om detta inom en snar framtid.

Strategisk investering i Summer Robotics genom konvertibellån
Under andra kvartalet valde vi också att göra en strategisk investering genom att förvärva en konvertibel om 0,5 miljoner USD i vår samarbetspartner Summer Robotics. Det gjordes för att stärka det långsiktiga operativa samarbetet med mjukvarubolaget och nyckelpartnern Summer Robotics, vars medgrundare Dirk Smits är upphovsman till den banbrytande sensorteknologi som Terranets BlincVision-system bygger på.

Terranet går från klarhet till klarhet
I våras gick vi ut med ett pressmeddelande om att jag och flera andra nyckelpersoner i Terranets ledning och styrelse har valt att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Det är en viktig signal om att vi är på rätt väg och att teamet tror på Terranets lösning och det vi försöker åstadkomma. Även tillträdande vd Magnus Andersson har ingått avtal om att förvärva samtliga av sina berättigade teckningsoptioner vilket bekräftar hans engagemang i bolaget från start. När Magnus nu tar över som vd är det för ett Terranet som går från klarhet till klarhet; vi når våra tekniska målsättningar enligt plan, har ett starkt och växande team och samarbetar med några av branschens främsta hjärnor.

Resten av 2022 kommer att präglas av ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete tillsammans med våra partners. Ett annat högprioriterat område är naturligtvis att bygga relationer med industrin och sprida kännedom om Terranets innovation och varför den behövs. Jag ser fram emot en händelserik höst med Magnus Andersson bakom vd-rodret, där Terranet blir än mer synliga och vi ser effekterna av det senaste årets intensiva arbete!

Göran Janson
Tillförordnad vd
Lund, 18 augusti 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08.00 CET

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

BilagorAttachments

PM_Terranet Q2 2022 SWE Terranet_Q2_2022_SE_