Hexatronic justerar finansiellt mål

Gothenburg, SWEDEN


Pressmeddelande
8 februari, 2023
Göteborg, Sverige

Hexatronic justerar finansiellt mål

I samband med bokslutet 2022 har styrelsen gjort en översyn av de finansiella målen i Hexatronic Group AB (publ).

Mot bakgrund av Hexatronics starka utveckling, marknadsposition och framtida möjligheter har styrelsen valt att justera Hexatronics lönsamhetsmål till 15–17 procent EBITA-marginal (rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar) över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt lönsamhetsmål var minst 12 procent EBITA-marginal över en konjunkturcykel.

Hexatronics tillväxtmål om minst 20 procent försäljningstillväxt över en konjunkturcykel ligger fast.

Göteborg 8 februari, 2023

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl. 18:00 CET.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

BilagaAttachments

2023-02-08 Hexatronic Group AB (publ) justerar finansiellt mål