Statkraft och AstraZeneca skriver avtal om vindkraftleverans


Statkraft, Europas största leverantör av förnybar energi, och bioläkemedelsbolaget AstraZeneca har tecknat ett avtal om vindkraftleveranser som kommer att bidra till mer förnybar el i Sverige. Avtalet är kopplat till driftsättningen av nya vindkraftparker.

Genom avtalet förbinder sig AstraZeneca att köpa 200 gigawattimmar per år i tio år, det vill säga två terawattimmar. Det motsvarar cirka 80 procent av det sammanlagda elbehovet hos företagets forskningsanläggning i Göteborg och tillverkningsanläggning i Södertälje.

AstraZeneca i Sverige använder sedan flera år tillbaka 100 procent el från certifierade förnybara energikällor. Genom avtalet med Statkraft kommer bolaget således att kunna öka tillgången till förnybar energi i samhället där det verkar. De tre vindkraftparkerna ligger i Strömstad och Årjäng, det vill säga i prisområde tre (SE3) där AstraZenecas forskningsanläggning och tillverkningsanläggning också ligger. Vindkraftparkerna ägs av Rabbalshede Kraft som också kommer vara ansvarig för driften av dem.

I den svenska verksamheten jobbar AstraZeneca även med att minska sin elkonsumtion, till exempel genom återvinning av överskottsvärme och optimering av fukt och temperatur på anläggningarna.

– Vi vill bidra till den gröna omställningen i samhället. För oss är det viktigt att stötta initiativ som ökar tillgången till förnybar energi. Ska vi lyckas bromsa klimatförändringarna måste vi samarbeta mellan olika sektorer och tänka utanför vår egen verksamhet. Här ser vi en möjlighet att bidra till att andelen förnybar energi ökar i samhället, säger Per Alfredsson, vd för AstraZeneca AB.

Globalt strävar AstraZeneca efter att halvera sin totala värdekedjas klimatpåverkan (scope 3) fram till 2030, med målet att minska den med 90 procent fram till 2045 jämfört med 2019 års baslinje. AstraZeneca var ett av de första sju företagen i världen som fick sina nettonollmål verifierade enligt Science Based Targets-initiativet Net-Zero Corporate Standard.

– Vi är glada att kunna stödja detta ambitiösa initiativ till en hållbar omställning. Detta avtal bekräftar Statkrafts roll som en ledande leverantör av förnybar energi till industri i Norden och vår ambition att vara en ledande marknadsintegrator i energisystemet, säger Hallvard Granheim, Executive Vice President Markets på Statkraft.

För mer information
Mikael Petrovic Wågmark, kommunikationschef Statkraft Sverige
Mob: 072-213 9850
Mikael.PetrovicWagmark@statkraft.com

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5300 anställda i 21 länder. Mer information finns på: www.statkraft.com och www.statkraft.se

Om AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se.