Terranet meddelar första dag för handel av teckningsoptioner av serie TO8


Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutade den 12 januari 2024 om att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstod till följd av emissionen beslutade styrelsen också om att emittera och överlåta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktieägare. Bolaget meddelar idag att första dag för handel av teckningsoptionerna av serie TO8 fastställts till den 20 februari 2024.

Styrelsen i Terranet meddelar idag att första dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO8 har fastställts till den 20 februari 2024. Teckningsoptionerna av serie TO8 kommer att handlas med ISIN-kod SE0021486255. Perioden för aktieteckning för teckningsoptionerna av serie TO8 löper från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024. En teckningsoption av serie TO8 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,14 SEK.

Totalt har 140 078 193 teckningsoptioner av serie TO8 emitterats. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 tillförs Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer i sådana fall öka med 1 400 781,93 SEK och antalet aktier av serie B kommer öka med 140 078 193. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräknings-villkor.

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon
som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se


 

 


 

BilagaAttachments

Terranet AB - PM första dag för handel av TO8