BTS Group AB receives 8 million SEK order from Terra-Gruppen AS in Norway
October 02, 2007 04:31 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB receives 8 million SEK order from Terra-Gruppen AS in Norway Stockholm, Sweden- BTS Group AB (publ), the world's leading consulting and training company within the segment of business...
BTS Group AB får order på 8 MSEK från Terra-Gruppen AS i Norge
October 02, 2007 04:30 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB får order på 8 MSEK från Terra-Gruppen AS i Norge Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har blivit...
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2007
August 22, 2007 02:05 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2007 Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat • Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 55 procent och uppgick till 265,4...
BTS Group AB (publ) Interim Report 1 January - 30 June 2007
August 22, 2007 02:05 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Interim Report 1 January - 30 June 2007 Continued good growth in revenues and earnings • Net turnover increased during the first half-year by 55 percent and amounted to MSEK...
Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma
May 03, 2007 08:49 ET | BTS GROUP AB
Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 8 maj...
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2007
May 03, 2007 02:10 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2007 FORTSATT GOD TILLVÄXT I INTÄKTER OCH RESULTAT • Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 59 procent och uppgick till 123,7...
BTS Group AB (publ) Interim Report January 1 - March 31, 2007
May 03, 2007 02:10 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Interim Report January 1 - March 31, 2007 Continued good growth in revenues and earnings • Net turnover increased by 59 percent during the first quarter and amounted to MSEK...
ÅRSSTÄMMA
March 30, 2007 03:43 ET | BTS GROUP AB
ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall...
BTS tecknar en order värd 4,2 MSEK från en global leve-rantör av mobila multimedia produkter
March 08, 2007 05:10 ET | BTS GROUP AB
BTS tecknar en order värd 4,2 MSEK från en global leve-rantör av mobila multimedia produkter Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbildningsföre-tag inom området...
BTS receives a 4.2 MSEK order from a global provider of mobile multimedia devices
March 08, 2007 05:10 ET | BTS GROUP AB
BTS receives a 4.2 MSEK order from a global provider of mobile multimedia devices Stockholm, Sweden- BTS Group AB (publ), the world's leading consulting and training company within the segment of...