Ekspress Grupp kahekordistas Leedu seltskonnaajakirja Klubas tiraaži
May 29, 2007 02:34 ET | Ekspress Grupp
Pressiteade 28. mai 2007 Ekspress Grupp kahekordistas Leedu seltskonnaajakirja Klubas tiraaži Ekspress Grupi omandatud Leedu seltskonnaajakiri Klubas alustas pärast põhjalikku reformimist mai...
Ekspress Group doubles print-run of Lithuanian celebrity news magazine Klubas
May 29, 2007 02:34 ET | Ekspress Grupp
Press release 28 May 2007 Ekspress Group doubles print-run of Lithuanian celebrity news magazine Klubas The Lithuanian celebrity news magazine Klubas, owned by the Ekspress Group, was relaunched...
Ekspress Grupp's financial results, 1 Quarter 2007
May 04, 2007 08:26 ET | Ekspress Grupp
AS Ekspress Grupp's consolidated net sales in the first quarter of 2007 were 250 million kroons (16 million EUR), up 18% compared to 2006. Company earned operating profit of 22.4 million...
Ekspress Grupi majandustulemused, I kvartal 2007
May 04, 2007 08:26 ET | Ekspress Grupp
AS Ekspress Grupi 2007 aasta I kvartalis moodustas konsolideeritud netokäive 250 miljonit krooni, mis on 18% rohkem kui aasta varem. Ärikasum (kasum enne finantstulusid-kulusid, tulumaksu ja...
Annual general meeting of shareholders
May 03, 2007 06:22 ET | Ekspress Grupp
Management Board of AS Ekspress Grupp (registry code 10004677, address Narva mnt 11e, 10151 Tallinn) calls the annual general meeting of shareholders on May 30, 2007 at 15.00. Meeting will take...
Korralise üldkoosoleku kutse
April 30, 2007 08:41 ET | Ekspress Grupp
Aktsionäride korraline üldkoosolek AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. mail...
AS Ekspress Grupp investor calendar 2007
April 19, 2007 06:05 ET | Ekspress Grupp
Week 18 - Audited annual report 2006 Week 18 - Interim Report Q1/2007 Week 31 - Interim Report Q2/2007 Week 44 - Interim Report Q3/2007 ...
AS Ekspress Grupp investori kalender 2007
April 19, 2007 06:05 ET | Ekspress Grupp
Nädal 18 - Auditeeritud aastaaruanne 2006 Nädal 18 - Vahearuanne I kvartal 2007 Nädal 31 - Vahearuanne II kvartal 2007 Nädal 44 - Vahearuanne III kvartal 2007 ...
Foundation of a company in Bucharest
April 13, 2007 10:07 ET | Ekspress Grupp
AS Ekspress Grupp subsidiary AS Ekspress Hotline signed a memorandum of association for foundation of a company TeleTell Infoline S.R.L. in Bucharest on 11th April 2007. The founded company shall...
Olulise osaluse muutus
April 13, 2007 05:45 ET | Ekspress Grupp
AS Ekspress Grupp teatab käesolevaga, et võrreldes seisuga 05.04.2007.a on AS'is Ekspress Grupp olulist osalust omavate isikute struktuuris leidnud aset muutus. AS Ekspress Grupp aktsionär Hans...