logo.jpg
Kinnevik: Conference Call to Present First Quarter Results 2021
April 12, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") will publish financial results for the first quarter 2021 on Thursday 22 April 2021 at around 08.00 CET. A conference call will be held on the same day at 10.00 CET to...
logo.jpg
Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för första kvartalet 2021
April 12, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det första kvartalet 2021 torsdagen den 22 april 2021 cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl....
logo.jpg
Kinnevik emerges as the largest shareholder in Kolonial after particpating in a funding round co-led by Softbank and Prosus
April 08, 2021 01:30 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced its participation with NOK 200m in Kolonial’s recent funding round. The NOK 2.2bn round was co-led by Softbank and Prosus, and encompassed NOK 1.2bn in...
logo.jpg
Kinnevik största ägare i Kolonial efter att ha deltagit i finansieringsrunda som leddes av Softbank och Prosus
April 08, 2021 01:30 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget deltar med 200 MNOK i Kolonials senaste finansieringsrunda. Rundan om 2,2 miljarder MdNOK leddes av Softbank och Prosus och innehåller 1,2...
logo.jpg
Kinnevik publishes Annual & Sustainability Report for 2020
April 07, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) today published its Annual & Sustainability Report for the fiscal year 2020 on its website www.kinnevik.com. The report will be sent by post to shareholders upon...
logo.jpg
Kinnevik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020
April 07, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) publicerade idag sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 på sin hemsida www.kinnevik.com. Rapporten skickas även ut per post till de...
logo.jpg
Kinnevik: Notice to the Annual General Meeting
March 30, 2021 02:00 ET | Kinnevik
The shareholders of Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") are hereby given notice to the 2021 Annual General Meeting on Thursday 29 April 2021. Due to the continuing coronavirus pandemic, the Board has...
logo.jpg
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
March 30, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till årsstämman 2021 torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att...
logo.jpg
Kinnevik invests USD 30 million in Cityblock to support nationwide expansion
March 29, 2021 09:16 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced its participation with USD 30m in Cityblock’s recent USD 192m funding round. Cityblock will use the newly raised capital to accelerate deployment of its...
logo.jpg
Kinnevik investerar 30 MUSD i Cityblock för att stötta nationell expansion
March 29, 2021 09:16 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget deltar med 30 MUSD i Cityblocks finansieringsrunda på 192 MUSD. Cityblock kommer använda det nyligen resta kapitalet till att accelerera den...