OASMIA: OASMIA INGÅR NYTT VIKTIGT LICENSAVTAL FÖR PACLICAL® VET MED ORION CORPORATION
March 26, 2008 07:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM:OASM A) Oasmia Pharmaceutical har ingått ett licensavtal med Orion Corporation, Finland inom affärsområdet Animal Health för veterinärprodukten Paclical® Vet (paklitaxel). Avtalet gäller de...
OASMIA: OASMIA ENTERS NEW IMPORTANT LICENSE AGREEMENT FOR PACLICAL® VET WITH ORION CORPORATION
March 26, 2008 07:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical has entered into a license agreement with the Animal Health business of Orion Corporation, Finland, for the veterinary product Paclical® Vet (paclitaxel). The agreement covers...
OASMIA: INTERIM REPORT FOR NINE MONTHS, MAY 2007-JANUARY 2008
March 14, 2008 07:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM: OASM A) Promising results pushes Oasmia to next level The period in brief · Net sales for the group amounted to 53 224 SEK, thousands, (9 863 SEK, thousands) · Operating profit/loss...
OASMIA: DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER, MAJ 2007-JANUARI 2008
March 14, 2008 07:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM: OASM A) Lovande resultat lyfter Oasmia till ny nivå Kort om perioden · Koncernens nettoomsättning uppgick till 53 224 tkr (9 863 tkr) · Rörelseresultatet var -4 822 tkr (-7 966 tkr) ·...
OASMIA: CONVINCING RESULTS FOR OASMIA'S CANCER CANDIDATE PACLICAL® VET
March 03, 2008 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Very positive Phase III results for Paclical® Vet were presented at the ESVONC/VCS First Joint Meeting in Copenhagen on March 1st 2008. Paclical® Vet is the first cytostatic for treatment of cancer...
OASMIA: ÖVERTYGANDE RESULTAT FÖR OASMIAS LÄKEMEDELSKANDIDAT PACLICAL® VET
March 03, 2008 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Mycket positiva fas III-resultat för Paclical® Vet presenterades vid ESVONC/VCS First Joint Meeting i Köpenhamn 1:a mars 2008. Paclical® Vet är det första cytostatikum för behandling av cancer hos...
OASMIA: OASMIA PRESENTS PHASE III RESULTS FOR PACLICAL® VET IN COPENHAGEN
January 31, 2008 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The company Oasmia Pharmaceutical will present the first results from a Phase III-study with the drug candidate Paclical® Vet at a veterinary congress in Copenhagen. The top veterinary oncologists...
OASMIA: OASMIA PRESENTERAR FAS III-RESULTAT FÖR PACLICAL® VET I KÖPENHAMN
January 31, 2008 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical kommer att presentera de första resultaten från en Fas III-studie med läkemedelskandidaten Paclical® Vet vid en veterinärkongress i Köpenhamn. Vid...
OASMIA: EMEA FINAL ADVICE FOR START OF OASMIA´S PACLICAL® PHASE III PROGRAM
January 29, 2008 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM: OASM A) Oasmia has received a final advice from the EMEA on the clinical Phase III program for Paclical®. The program is scheduled to begin immediately. The Phase III development program...
OASMIA: FINAL ADVICE FRÅN EMEA FÖR OASMIAS FAS III-PROGRAM FÖR PACLICAL®
January 29, 2008 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM: OASM A) Oasmia har fått ett final advice från EMEA för det kliniska utvecklingsprogrammet för Paclical®. Programmet är planerat att inledas omedelbart. Fas III-utvecklingsprogrammet för...