NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING
April 19, 2016 02:31 ET | Qliro Group AB
The shareholders of Qliro Group AB (publ) are hereby invited to the Annual General Meeting of shareholders on Monday 23 May 2016 at 3.00 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3 in Stockholm. NOTICE...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
April 19, 2016 02:31 ET | Qliro Group AB
Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2016 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid...
The Nomination Committee's proposal for the Board of Directors of Qliro Group
April 19, 2016 02:30 ET | Qliro Group AB
In advance of the Annual General Meeting of shareholders in Qliro Group AB (publ) to be held on May 23, 2016, the Nomination Committee proposes the re -election of current Board members Lars-Johan...
Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group
April 19, 2016 02:30 ET | Qliro Group AB
Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 23 maj 2016 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Patrick Andersen, Lorenzo Grabau, David Kelly,...
Interim report for 1 January – 31 March 2016
April 19, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
First Quarter · Net sales amounted to SEK 1,171.3 (1,196.5) million · EBITDA excluding non-recurring items amounted to SEK -20.0 (-7.4) million · Operating earnings excluding non-recurring...
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016
April 19, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Första kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 1 171,3 (1 196,5) Mkr · EBITDA exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -20,0 (-7,4) Mkr · Rörelseresultatet exklusive poster av...
Telefonkonferens och presentation av resultatet för det första kvartalet 2016
April 05, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) offentliggör resultatet för det första kvartalet 2016 på tisdagen den 19 april 2016 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET. Paul Fischbein,...
Conference call to present the financial results for the first quarter 2016
April 05, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) will publish its financial results for the first quarter 2016 on Tuesday 19 April 2016 at 08.00 CET. A conference call will be held the same day at 10.00 CET. The conference call...
Adlibris joins CDON Marketplace
February 24, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) today announced that Adlibris, the leading Nordic online bookstore, has agreed on a partnership with CDON to sell books via CDON Marketplace. In connection with the launch of...
Adlibris ansluts till CDON Marketplace
February 24, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) meddelade idag att Adlibris, nordens ledande bokhandel på nätet, har ingått ett samarbetsavtal med CDON gällande försäljning av böcker via CDON Marketplace. I samband med...