logo.png
Sdiptech avyttrar Aufzüge Friedl GmbH och ST Lift GmbH
May 14, 2021 09:30 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande14 maj 2021, 15:30 Sdiptech avyttrar Aufzüge Friedl GmbH och ST Lift GmbH Sdiptech AB (publ) har idag ingått avtal om att avyttra sin hissverksamhet i Österrike...
logo.png
Sdiptech divests Aufzüge Friedl GmbH and ST Lift GmbH
May 14, 2021 09:30 ET | Sdiptech AB
Press release May 14, 2021, 15:30 Sdiptech divests Aufzüge Friedl GmbH and ST Lift GmbH Sdiptech AB (publ) has today entered into an agreement to divest its elevator business in Austria...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2021
April 29, 2021 02:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande29 april 2021, 08:00 Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2021 Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January - March) 2021
April 29, 2021 02:00 ET | Sdiptech AB
Press release29 April 2021, 08:00 Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January - March) 2021The report is available on the company's website: www.sdiptech.se ...
Sdiptech AB (publ) - Notice of annual general meeting 2021 of Sdiptech AB (publ)
April 19, 2021 12:00 ET | Sdiptech AB
Press release19 April 2021, 18:00 Notice of annual general meeting 2021 of Sdiptech AB (publ) The shareholders of Sdiptech AB (publ), reg. no. 556672-4893 (the "Company") are hereby convened to the...
Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2021 i Sdiptech AB (publ)
April 19, 2021 12:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande19 april 2021, 18:00 Kallelse till årsstämma 2021 i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18...
Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report and Sustainability Report for 2020
April 16, 2021 07:00 ET | Sdiptech AB
Press release April 16, 2021, 13:00 Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report and Sustainability Report for 2020 As of today, April 16, the Annual Report and Sustainability Report is available on...
Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020
April 16, 2021 07:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande 16 april 2021, 13:00 Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns från och med idag, den 16 april,...
Invitation to presentation of Sdiptech AB's interim report for the first quarter of 2021
April 15, 2021 07:00 ET | Sdiptech AB
Invitation to presentation of Sdiptech AB's interim report for the first quarter of 2021 Sdiptech will publish its interim report for the first quarter of 2021 on Thursday, 29 April 2021 at 08:00...
Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s delårsrapport för första kvartalet 2021
April 15, 2021 07:00 ET | Sdiptech AB
Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s delårsrapport för första kvartalet 2021 Sdiptech offentliggör sin delårsrapport för det första kvartalet 2021, torsdagen den 29 april 2021, och bjuder in...