Terranet-Primary-Dark.png
Uppdatering av produktutvecklingsplanen för BlincVision  
September 28, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet närmar sig tidpunkten för att visa upp den första prototypen av det unika förarstödssystemet BlincVision. Prototypen kommer att visas upp under första kvartalet 2024. Att demonstrera...
Terranet-Primary-Dark.png
Update on BlincVision development
September 28, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet is moving closer to the milestone of the first prototype of Terranet’s unique Advanced Driver Assistance System, BlincVision, which will be presented during the first quarter of 2024. The...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
August 17, 2023 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under andra kvartalet Styrelsen för Terranet beslutade om en riktad emission av units till emissionsgaranter som valde att erhålla garantiersättningen i form av nya units i...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January – 30 June 2023
August 17, 2023 02:00 ET | Terranet
Significant events during the quarter Terranet's board decided on a directed issue of units to underwriters who chose to receive compensation in the form of new units in connection with the...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport för Q2 den 17 augusti 2023
August 11, 2023 07:00 ET | Terranet
Den 17 augusti publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för andra kvartalet 2023. Samma dag kl. 10.00 CET ger bolagets vd Magnus Andersson och CTO Nihat Küçük en verksamhetsuppdatering via en...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet invites to presentation of Interim Report for Q2 on August 17, 2023
August 11, 2023 07:00 ET | Terranet
On May 17, Terranet AB (publ) will release its Interim Report for the second quarter of 2023. On the same day at 10 a.m. CET, the company’s CEO Magnus Andersson and CTO Nihat Küçük will provide an...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranets styrelse har beslutat om en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen
June 30, 2023 03:00 ET | Terranet
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet’s Board of Directors have decided to carry out a directed issue of units to underwriters in connection with the completed rights issue
June 30, 2023 03:00 ET | Terranet
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA...
Terranet-Primary-Dark.png
Svenska företag fortsätter att bana väg för framtidens trafiksäkerhet
June 29, 2023 02:00 ET | Terranet
Under måndag och tisdag denna vecka hade Terranet privilegiet att delta i Vision Zero-konferensen i Stockholm. Konferensen, arrangerad av Regeringskansliet, Trafikverket och Vinnova, erbjöd en...
Terranet-Primary-Dark.png
Swedish companies continue to pave the way for the future of road safety
June 29, 2023 02:00 ET | Terranet
On Monday and Tuesday of this week, Terranet had the privilege to attend the Vision Zero Conference in Stockholm. The conference, arranged by the Swedish Government Office, the Swedish Transport...