Ex dividend NOK 1,- today
April 04, 2008 02:27 ET | Wilson ASA
The shares in Wilson ASA will be traded ex dividend NOK 1,- as from today, 04.04.08....
AVHOLDT GENERALFORSAMLING
April 03, 2008 07:58 ET | Wilson ASA
Det ble i dag, 3. april 2008, avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA. Alle sakene ble vedtatt som innstilt.   Styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 1,00 per aksje ble enstemmig...
ÅRLIG OVERSIKT
March 25, 2008 04:14 ET | Wilson ASA
Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten, jfr. Verdipapirhandelloven §5-11 første...
ANNUAL INFORMATION
March 25, 2008 04:14 ET | Wilson ASA
Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Børs with an annual statement of information made available to the public, cf. the Securities Trading Act section 5-11 subsection...
ÅRSRAPPORT 2007
March 13, 2008 04:09 ET | Wilson ASA
Wilson ASA - Årsrapport for 2007 er lagt ut på www.newsweb.no. ...
Innkalling til ordinær generalforsamling
March 13, 2008 03:08 ET | Wilson ASA
Wilson ASA innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 3. april 2008 kl 12.00 på Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen.   Wilson ASA innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 3....
Årsregnskap og årsberetning 2007
February 20, 2008 13:09 ET | Wilson ASA
Styrets beretningForretningsidé og strategiSelskapets forretningsidé er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige, fleksible og langsiktige transporttjenester. Gjennom...
4th quarter 2007 report
February 20, 2008 13:03 ET | Wilson ASA
Summary 4th quarter 2007Historically high quarterly EBITDA   Historically high quarterly EBITDA- EBITDA is MNOK 115 in the quarter (MNOK 77 in the 4th quarter 2006) - Net TC rate per day was...
4. kvartal 2007 rapport
February 20, 2008 13:03 ET | Wilson ASA
Oppsummering 4. kvartal 2007Historisk høy kvartalsvis EBITDA Historisk høy kvartalsvis EBITDA- EBITDA utgjør MNOK 115 i kvartalet (MNOK 77 i 4. kvartal 2006) - Netto TC rate pr dag var NOK 34,638 i...
Presentasjon av 4.kv 2007 og årstall 2007
February 18, 2008 03:39 ET | Wilson ASA
Wilson ASA inviterer til presentasjon av selskapets resultat for 4. kvartal 2007 og årsresultat 2007 torsdag 21. februar kl 08.30 i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, Oslo og kl 15.00 samme dag i...