Wilson ASA: Eks utbytte NOK 0,60/aksje i dag
April 15, 2021 01:50 ET | Wilson ASA
Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 0,60 fra og med i dag, 15.04.2021. Wilson ASA Bergen, 15. april 2021 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven...
Wilson ASA: Avholdt generalforsamling
April 14, 2021 06:41 ET | Wilson ASA
Det ble i dag avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA. Alle saker ble enstemmig vedtatt som innstilt. Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt. Wilson ASA Bergen, 14. april...
Correction: Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider
March 26, 2021 07:42 ET | Wilson ASA
Nærstående til styrets leder Kristian Eidesvik, Berit Ingebjørg Eidesvik, har kjøpt 15 000 aksjer i Wilson ASA. Etter dette eier Berit Ingebjørg Eidesvik 30 707 aksjer i Wilson ASA. *Korreksjon...
Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider
March 26, 2021 07:19 ET | Wilson ASA
Nærstående til styrets leder Kristian Eidesvik, Berit Ingebjørg Eidesvik, har kjøpt 15 000 aksjer i Wilson ASA. Etter dette eier Berit Ingebjørg Eidesvik 30 707 aksjer i Wilson ASA. Vennligst se...
Wilson ASA: Års- og bærekraftsrapport for 2020
March 26, 2021 03:29 ET | Wilson ASA
Wilson ASA har idag publisert års- og bærekraftsrapport for 2020. Wilson har levert gode økonomiske resultater og effektene av Covid-19 har til nå vært begrenset både økonomisk og operasjonelt. ...
NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR WILSON ASA
March 24, 2021 06:42 ET | Wilson ASA
Utbyttebeløp: 0,60Annonsert valuta: NOKSiste dag inklusive: 14. april 2021 Ex-dato:  15. april 2021 Record date (eierregisterdato): 16. april 2021 Betalingsdato: 5. mai 2021Vedtaksdato 14. april...
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. APRIL 2021
March 24, 2021 06:38 ET | Wilson ASA
Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes 14. april 2021 kl. 10.00. I samsvar med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av...
Wilson ASA: Endelig årsregnskap 2020
February 25, 2021 02:21 ET | Wilson ASA
Wilson ASA: Endelig årsregnskap 2020 Vedlagt følger endelig regnskap for 2020 for Wilson ASA konsern og morselskap. Vedlegget inneholder styrets beretning for 2020 inklusive prinsipper for...
Wilson ASA: Kvartalsrapport 4Q 2020
February 25, 2021 02:20 ET | Wilson ASA
Wilson Asa rapporterer sterk avslutning på 2020. Markedet tok seg kraftig opp mot slutten av året som resulterte i selskapets beste kvartal i historien målt på EBITDA. Økte råvarepriser, støtte og...
Wilson ASA: Eks utbytte NOK 0,60/aksje i dag
December 15, 2020 01:50 ET | Wilson ASA
Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 0,60 fra og med i dag, 15.12.2020. Wilson ASA Bergen, 15. desember 2020 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 ...