ZetaDisplay applies for delisting and will convene an extraordinary general meeting
September 09, 2021 12:00 ET | ZetaDisplay AB
On 7 September 2021, Alpha Acquisition AB (”Alpha Acquisition”) announced the outcome of the public offer for ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay”). Alpha Acquisition owns and controls approximately...
ZetaDisplay ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma
September 09, 2021 12:00 ET | ZetaDisplay AB
Utfallet av det offentliga uppköpserbjudandet från Alpha Acquisition AB (”Alpha Acquisition”) avseende ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay”) offentliggjordes den 7 september 2021. Alpha Acquisition...
Increased number of shares and votes in ZetaDisplay AB (publ)
July 30, 2021 11:30 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) announced today that the total number of shares and votes in the Company per 30 July 2021 amounts to 27,861,808. The number of votes and shares...
Ökat antal aktier och röster i ZetaDisplay AB (publ)
July 30, 2021 11:30 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet röster och aktier i Bolaget till 27 861 808. Antalet röster och aktier i...
Change of Control for ZetaDisplay's bond loan
July 28, 2021 11:30 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) announces that Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF through Alpha Acquisition AB has communicated by flagging notice that they own...
Kontrollförändring för ZetaDisplays obligationslån
July 28, 2021 11:30 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF genom Alpha Acquisition AB har genom flaggningsmeddelande kommunicerat att de äger...
Interim Report January - June 2021
July 19, 2021 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Strong growth and result – strategic review completed April - June 2021 Net sales increased by 46.5% to SEK 108.7 (74.2) millionSaaS revenue increased by 13.4% to SEK 43.5 (38.3) million. Organic...
Delårsrapport januari - juni 2021
July 19, 2021 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Stark tillväxt och resultat samt genomförd strategisk översyn April - juni 2021 Nettoomsättningen ökade med 46,5 % till 108,7 (74,2) MSEKSaaS-intäkter ökade med 13,4 % till 43,5 (38,3) MSEK. Den...
Statement from the bid committee of ZetaDisplay regarding the public offer from Hanover
June 28, 2021 02:16 ET | ZetaDisplay AB
THE BID COMMITTEE UNANIMOUSLY RECOMMENDS THE SHAREHOLDERS TO ACCEPT THE OFFER FROM HANOVER. This statement is made by the bid committee of the board of directors of ZetaDisplay AB (publ)...
Uttalande från ZetaDisplays budkommitté med anledning av Hanovers offentliga uppköpserbjudande
June 28, 2021 02:16 ET | ZetaDisplay AB
BUDKOMMITTÉN REKOMMENDERAR ENHÄLLIGT AKTIEÄGARNA ATT ACCEPTERA ERBJUDANDET FRÅN HANOVER. Detta uttalande görs av budkommittén i styrelsen för ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay”) i enlighet med...