Terranet-Primary-Dark.png
Terranet in collaboration with leading vehicle manufacturers and major suppliers for improved traffic safety
May 29, 2024 02:30 ET | Terranet
AstaZero*, in collaboration with several partners, including Terranet AB and Trafikverket, is launching a new project aimed at significantly improving traffic safety for automated vehicles. The...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet i gemensamt projekt med ledande fordonstillverkare och större underleverantörer för förbättrad trafiksäkerhet
May 29, 2024 02:30 ET | Terranet
AstaZero*, i samarbete med flera partners, däribland Terranet AB och Trafikverket, lanserar ett nytt projekt med målet att kraftigt förbättra trafiksäkerheten för automatiserade fordon. Projektet...
Terranet-Primary-Dark.png
The Board and management of the Company, as well as companies affiliated with them, intend to exercise warrants corresponding to approximately 27 percent of the outstanding warrants of series TO7 in Terranet AB
May 23, 2024 05:20 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” or the "Company") hereby announces the Board and management of the Company, as well as companies affiliated with them, intend to exercise their warrants of series TO7,...
Terranet-Primary-Dark.png
Styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 27 procent utestående teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB
May 23, 2024 05:20 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO7, en...
Terranet-Primary-Dark.png
Bulletin from the annual general meeting of Terranet AB on 21 May 2024
May 21, 2024 06:30 ET | Terranet
The annual general meeting of Terranet AB (the “Company”) took place today, 21 May 2024 at Eversheds Sutherland Advokatbyrå’s premises at Sveavägen 20, 3 tr, in Stockholm. The meeting resolved with...
Terranet-Primary-Dark.png
Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 21 maj 2024
May 21, 2024 06:30 ET | Terranet
Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i...
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription period for the warrants of series TO7 starts today, May 20, 2024
May 20, 2024 02:30 ET | Terranet
Today, May 20, 2024, marks the commencement of the exercise period for subscription of warrants of series TO7 in Terranet AB (publ) (”Terranet” or the” Company”). The exercise period for warrants of...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 inleds idag, 20 maj 2024
May 20, 2024 02:30 ET | Terranet
Idag, den 20 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 3 juni 2024. Varje...
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription price for exercise of warrants of series TO7 in Terranet AB has been set to SEK 0.073 per share of series B. The exercise period begins on Monday, May 20, 2024.
May 17, 2024 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (” Terranet” or the” Company”) issued 182 664 660 warrants of series TO7 in connection with the Company’s rights issue in the second quarter of 2023. Each warrant gives the right to...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB har fastställts till 0,073 SEK per aktie av serie B. Teckningsperioden inleds på måndag, den 20 maj 2024.
May 17, 2024 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption...