Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January – 30 June 2022
August 18, 2022 02:00 ET | Terranet
Significant events during the quarter The management and board of Terranet acquired warrants.Terranet announced an update in the development of the company's BlincVision technology, the next...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022
August 18, 2022 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under andra kvartalet Ledning och styrelse i Terranet förvärvade teckningsoptioner.Terranet informerade marknaden med en uppdatering om utvecklingen av bolagets...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet appoints Magnus Andersson as new CEO
July 15, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESS RELEASELund, July 15, 2022 Terranet’s Board of Directors has appointed Magnus Andersson as the new CEO of the company. Magnus has over 20 years of international experience in successfully...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet utser Magnus Andersson till ny vd
July 15, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESSMEDDELANDELund, 15 juli 2022 Styrelsen i Terranet har utsett Magnus Andersson till ny vd i bolaget. Magnus har över 20 års internationell erfarenhet av att framgångsrikt bygga upp och leda...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January - 31 March 2022
May 12, 2022 02:00 ET | Terranet
Lund, May 12, 2022 Significant events during the first quarter Terranet updated the market for BlincVision, which is based on VoxelFlow™, and announced that the technical goals the company set for...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022
May 12, 2022 02:00 ET | Terranet
Lund, 12 Maj 2022 Väsentliga händelser under första kvartalet Terranet uppdaterade marknaden kring BlincVision, baserat på VoxelFlow™, samt meddelade att de tekniska mål som sattes för 2021...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet shares product development update
May 04, 2022 07:00 ET | Terranet
PRESS RELEASELund, May 4, 2022 Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) today shares an update on the development of its BlincVision technology, next steps in the development process and the key...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet uppdaterar om produktutvecklingen
May 04, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESSMEDDELANDELund, 4 Maj 2022 Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) ger idag en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet shares product development update
May 04, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESS RELEASELund, May 4, 2022 Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) today shares an update on the development of its BlincVision technology, next steps in the development process and the key...
blincbike
Terranet närmar sig konsumentmarknaden genom lanseringen av BlincBike
December 06, 2021 07:00 ET | Terranet Tech AB
Terranet lanserar BlincBike som är en konsumentmarknadsprodukt vars AI-teknik baseras på bolagets befintliga utveckling av VoxelFlow™. BlincBike hör till segmentet trafiksäkerhet och riktar sig...