Terranet AB - Delårsrapport 1 januari 2021 – 30 september 2021
November 19, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021 • Intäkterna uppgick till 616 (0) TSEK • Rörelseresultat uppgick till -6 616 (-6 681) TSEK • Periodens nettoresultat uppgick till -7 637 (-7...
Terranet AB - Interim report 1 January 2021 – 30 September 2021
November 19, 2021 02:00 ET | Terranet
Third quarter 1 July – 30 September 2021 Revenue amounted to SEK 616 thousand (0) Operating profit/loss amounted to SEK -6,616 thousand (-6,681) Net profit/loss for the period amounted to SEK...
Terranet nevs holoride
Terranet och holoride fördjupar tekniksamarbete mot autonoma fordon
November 04, 2021 03:05 ET | Terranet Tech AB
Terranet AB (TERRNT B) och holoride tar nästa steg för att utveckla ett användargränssnitt mellan aktiv säkerhet och VR/AR underhållning för autonoma fordon i det samarbete som Terranet påbörjat med...
Terranet nevs holoride
Terranet and holoride exploring super-human vision technology in autonomous vehicles
November 04, 2021 03:05 ET | Terranet
Lund, Sweden, November 4, 2021 – Terranet AB (TERRNT B), developers of advanced driver-assistance software (ADAS) that specifically addresses safety and comfort through precise, fast, and intelligent...
Terranet nevs holoride
Terranet undertecknar samarbetsavtal med NEVS för positionering av säkerhetskritiska sensorer för autonoma fordon i stadstrafik
November 04, 2021 03:00 ET | Terranet Tech AB
Terranet AB (NASDAQ: TERRNT B) har ingått ett nytt samarbetsavtal med NEVS som utvecklar elbilar och självkörande fordon. Initialt kommer NEVS och Terranet gemensamt undersöka möjligheten att...
Terranet nevs holoride
Super-human vision technology to revolutionize road safety in autonomous vehicles
November 04, 2021 03:00 ET | Terranet
Terranet AB (NASDAQ: TERRNT B) teams up with NEVS to explore innovative applications of its VoxelFlowTM technology to redefine urban road safety enabled by its unrivalled detection speed ...
The last day of trading with the warrants of series (2020:3) TO3 B in Terranet AB is today, August 27, 2021
August 27, 2021 02:00 ET | Terranet
Today, August 27, 2021, is the last day of trading with the warrants of series TO3 B in Terranet AB (“Terranet” or “the Company”). The subscription period for the warrants of series TO3 B runs up...
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB är idag, den 27 augusti 2021
August 27, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
Idag, den 27 augusti 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 B i Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 B pågår...
Teckningskursen teckningsoptioner av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB har fastställts till 0,80 SEK och teckningsperioden inleds idag, den 23 augusti 2021
August 23, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN...
The subscription price for the warrants of series (2020:3) TO3 B in Terranet AB has been determined to SEK 0.80 and the subscription period starts today, August 23, 2021
August 23, 2021 02:00 ET | Terranet
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA...