cleanmotion-logo.png
Picsmart väljer Re:volt för att optimera sina snabba livsmedelstransporter
February 14, 2022 10:06 ET | Clean Motion AB
Foodtech-bolaget Picsmart har tecknat en avsiktsförklaring med Clean Motion för att optimera och implementera en Re:volt-flotta anpassad för snabba livsmedelstransporter. Picsmart har tecknat en...
cleanmotion-logo.png
Picsmart chooses Re:volt to optimize their fast grocery transport
February 14, 2022 10:06 ET | Clean Motion AB
The foodtech company Picsmart has signed a letter of intent with Clean Motion to optimize and implement a Re:volt fleet to suit their fast grocery delivery service. Picsmart has signed a letter of...