Åpning vindpark i Brasil
Statkraft åpner selskapets største vindpark utenfor Europa i Brasil
February 07, 2024 01:56 ET | Statkraft AS
(Florianópolis, Brasil/Oslo, Norge) Statkraft åpnet 6. februar sin største vindpark utenfor Europa, den 519 MW store vindparken Ventos de Santa Eugênia i Bahia, Brasil. I løpet av året vil også 163 MW...
CEO OPening VSE wind complex
Statkraft inaugurates the company’s largest wind farm outside Europe in Brazil
February 07, 2024 01:56 ET | Statkraft AS
(Florianópolis, Brazil/Oslo, Norway) Statkraft inaugurates the company’s largest wind farm outside Europe, the 519 MW Ventos de Santa Eugênia Wind Complex in Bahia, Brazil. It is among the first...
Statkraft kjøper for
Statkraft kjøper fornybarselskapet Enerfin fra spanske Elecnor Group
November 17, 2023 16:00 ET | Statkraft AS
(Oslo/Madrid) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har inngått en avtale om å kjøpe det spanske selskapet Elecnor Groups fornybarselskap Enerfin til en pris som tilsvarer en...
Statkraft acquires S
Statkraft acquires Spanish based renewables business Enerfin from Elecnor Group
November 17, 2023 16:00 ET | Statkraft AS
Milestone acquisition for Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy (Oslo/Madrid) The acquisition of Enerfin adds 1.5 GW of operational wind power, wind and solar capacity...
Statkraft-rapport: K
Statkraft-rapport: Klimakutt og grønn industri øker kraftforbruket betydelig mot 2050
November 14, 2023 18:00 ET | Statkraft AS
Kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover. Selv uten ny industri og med uendret energibruk, vil elektrifisering av eksisterende industri øke...
Eolus Vind AB delårs
Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2023
May 11, 2023 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-05-11 1 januari–31 mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159)...
Eolus Vind AB Interi
Eolus Vind AB Interim Report 1 January–31 March 2023
May 11, 2023 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, 11 May 2023 1 January–31 March 2023 Net sales amounted to 277 (432) MSEK.EBIT amounted to -12 (-158) MSEK. Profit before tax amounted to -12 (-159) MSEK.Net...
Inbjudan till presen
Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj
May 04, 2023 04:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-05-04 Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2023 offentliggörs torsdagen den 11 maj 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där...
Invitation to presen
Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the first quarter 2023 on 11 May
May 04, 2023 04:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, 4 May 2023 Eolus Vind AB’s Interim Report for the first quarter will be published on Thursday 11 May 2023 at 8:30 a.m. (CEST). At 10:00 a.m. the same day a webcast with teleconference...
Eolus Vind AB bokslu
Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2022
February 16, 2023 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-02-16 1 oktober–31 december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 366 (1 009) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 27 (-4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 58 (-9)...